Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

THOMASKLANKEN - 2009

Januari:
De vice- voorzitter van het parochiebestuur legt uit dat pater iesen, die nu 75 is, toestemming van bisschop Punt heeft gekregen om zijn functie voorlopig te verlengen. We hopen hem nog lang in ons midden te hebben. - De penningmeester constateert een teruggang in de opbrengsten. We redden ons maar net dankzij de huuropbrengsten van winkels en huizen.

Februari:
Met de Vastenaktie richten we ons op een project in Kenia voor studiebeurzen voor kansarme jongeren. - 8 februari stierf onze parochiane Bep Bijvank, een van de drijvende krachten van het Katholiek Vrouwengilde Amsterdam en zeer gewaardeerde gesprekspartner op de Trefplek-avonden. Rob de Groot herdenkt haar met haar levensmotto: Als liefde niet onze drijfveer is, dan is het leven zinloos.

Maart:
Aankondiging parochiefeest vanwege 10 jaar Maranathakerk.

April:
Opbrengst Vastenaktie 2009: Ä 2485,42.

Mei:
Verslag parochiefeest van 19 april onder de titel: Wat vliegt de tijd! Op de wijze van 'Uit vuur en ijzer' zongen wij op tekst van Jan Brugman (eerste couplet): Op deze dag gedenken wij - tien jaren zijn al weer voorbij. - Dit feest maakt ons niet zorgenvrij! De vraag is: Hoe nu verder? Verdwijnt een bekend gezicht, te weinig wordt een gat gedicht. De taak die straks voor ons ligt: 'Wat doen wij zonder herder.'

Juni:
Dominee Andreas WŲhle van de M.L.Kerk kijkt dankbaar terug op onze gezamenlijke Pinksterviering en hoopt op verdere samenwerking met de Thomas.

September:
Vredesweek van 19-27 september; Naar een nieuw klimaat van vrede. - Dominee J.J.Suurmond schrijft over 'Oud worden is een leerschool in ontvangen.'

Oktober:
De Aquinocantorij viert haar 30-jarig bestaan. Al die jaren begeleid door To van Waveren die hiervoor het Erediploma van de sint Gregorius- vereniging ontvangt. - Informatie over de maand van de Spiritualiteit van 1 tot 30 november. - Uitnodiging tot een geloofsgesprek over 'Wortelschieten' (Huub Oosterhuis; De bomen hebben wortels, de bomen mogen stevig staan, maar mensen moeten verder gaan.).

December:
Geschiedenis van het gebruik van kerststallen. - Kerkbalans vraagt onze bijdrage onder het motto: Onze kerk is van blijvende waarde. - Ook de ParochiŽle Charitas Instelling vraagt onze aandacht. - In zijn Wandeling citeert Rob de Groot Huub Oosterhuis over de betekenis van Kerstmis. gekomen.

  vorig jaar                                                                           terug                                                                       volgend jaar