Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:


Dinsdag, 1 januari om 10:30 uur - Nieuwjaarsdag
Num. 6, 22-27; ps 67; Gal. 4, 4-7; Luk. 2, 16-21
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

Zondag, 6 januari om 10:30 uur - Hoogfeest van de openbaring des Heren
Jes. 60, 1-6; ps 72; Ef. 3, 2-6; Matt. 2, 1-12
Woord-communiedienst - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep

Zondag, 13 januari om 10:30 uur - Zondag van de doop van de Heer
Jes. 40, 1-11; ps 104; Titus 2, 11-14 en 3, 4-7; Luc. 3, 15-22
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Ria Matto-v.d.Hart, Gusta de Jong-Knebel
Met deze zondag wordt de kersttijd afgesloten.

Zondag, 20 januari om 10:30 uur - Tweede zondag door het jaar
Jes. 62, 1-5; 1 Kor. 12, 4-11; Joh. 2, 1-11
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
+++ groene collectie +++
Misintenties: Ria Isken-Rijkes

Van 20 tot en met 27 januari is de internationale week van gebed voor de eenheid van alle christenen.
Lees meer hierover

Zondag, 27 januari om 10:30 - Derde zondag door het jaar
Neh. 8, 2-10; ps 19; 1 Kor. 12, 12-30; Luk. 1, 1-4 + 4, 14-21
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: overleden ouders
Na afloop van onze eigen viering is er om 12:30 uur een oecumenische lunch met ontmoeting is de pastorie van de Vredesparochie. Iedereen is daarbij van harte welkom!

Maandag, 28 januari - Feestdag van St. Thomas van Aquino, patroon van onze parochie

Zondag, 3 februari om 10:30 uur - Vierde zondag door het jaar
Jer. 1, 4-5 + 17-19; ps 71; 1 Kor. 12, 31 - 13, 13; Luk. 4, 21-30
Meditatieviering met communie - koor
Voorgangers:Woorddienstgroep

Zondag, 10 februari om 10:30 uur - Vijfde zondag door het jaar
Jes. 6, 1-8; ps 138; 1 Kor. 15, 1-11; Luk. 5, 1-11
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

Zondag, 17 februari om 10:30 uur - Zesde zonbdag door het jaar
Jer. 17, 5-8; ps. 1; 1 Kor. 15, 12-20; Luk. 6, 17-26
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
+++ groene collecte +++

 

terug