Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:


In deze veertigdagentijd is er zo mogelijk elke donderdag een eucharistieviering op het middaguur. Op deze manier kunnen wij in deze tijd het gemeenschappelijk gebed met elkaar vormgeven. Misschien is het middaguur aantrekkelijker dan een uur in de ochtend. De vieringen zijn op: 14 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, telkens om 12 uur.

 

Zondag, 28 april om 10:30 uur - Tweede zondag van pasen
Hand. 5, 12-16; ps 118; Apok. 1, 9-19; Joh. 20, 19-31
Eucharistieviering - koor
Speciale viering met accent op stilte en persoonlijke overweging.
Voorganger: pater Niesen o.p.

Maandag, 29 april - Feestdag van H. Catharina van Siena, kerklerares, patroon van Europa.

Zondag, 5 mei om 10:30 uur - Derde zondag van pasen
Hand. 5, 27-41; ps 30, Apok. 5, 11-14; Joh. 21, 1-19
Medidatieviering met communie - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep
Misintenties: Overleden ouders

Zondag, 12 mei om 10:30 uur- Vierde zondag van pasen
Hand. 13, 14-52; ps 100; Apok. 7,9-17; Joh. 10, 27-30
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Thijs en Leny Blom

Zondag, 19 mei om 10:30 uur - Vijfde zondag van pasen
Hand. 14, 21-27; ps 145; Apok. 21, 1-5a; Joh. 13, 31-33a
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Zondag voor de Oosterse kerken.
Extra collecte voor de oecumene
Misintenties: Gusta de Jong-Knebel, Lucia Reijs

Zondag, 26 mei om 10:30 uur - Zesde zondag van pasen
Hand. 15, 1-2 + 22-29; ps 67; Apok. 21, 1-14 + 22-23; Joh. 14, 23-29
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Ria Isken-Rijkes

Donderdag, 30 mei om 10:30 uur - Hemelvaart van de Heer
Hand. 1, 1-11; ps 47; Ef. 1, 17-23; Luc. 24, 46-53
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

Zondag, 2 juni om 10:30 uur - Zevende zondag van pasen
Hand. 7, 55-60; ps 97; Apok. 22, 12-14 + 1-17 + 20; Joh. 17, 20-26
Woord-gebedsdienst - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep
Misintenties: Thijs en Leny Blom

Zondag, 9 juni om 10:30 uur - Hoogfeest van pinksteren
Hand. 2, 1-11; ps 104; 1 Kor. 12, 3b-7 + 12-13; Joh. 20, 19-23
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties:Gusta de Jong-Knebel

De paaskaars, symbool van de Levende Heer, heeft gedurende de paastijd bij het altaar haar plaats gehad. Na Pinksteren staat de paaskaars in de hoek van onze kerkzaal, naast de lezenaar, waarop de open bijbel haar vaste plaats heeft. Zo worden wij voortdurend herinnerd aan het psalmwoord: ďUw woord is een licht op mijn pad.Ē
De versiering op de paaskaars van dit jaar geeft een gestileerde voorstelling van het kruis, omgeven door de vier evangelisten. Gevieren brengen zij ons de boodschap van het evangelie.  

 

 

terug