Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:

Lauden met eucharistieviering door de week:
Elke donderdag om 9 uur, indien mogelijk
Let daarom op actuele berichten op de voorgaande zondag.


Zondag, 3 juni om 10:30 uur - Sacramentsdag
Ex.  24, 3-8; ps 116; Hrbtr. 9, 11-15
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Thijs en Leny Blom
Omdat op deze eerste zondag van juni Sacramentsdag wordt gevierd,
hebben we gekozen voor een eucharistieviering.
De woord-gebedsdienst wordt gevierd op 10 juni.

Zondag, 10 juni om 10:30 uur - Tiende zondag door het jaar
Gen.3, 9-15;ps 130; 23 Kor. 4, 13 + 5, 1; Marc. 3, 20-35
Woord-gebedsdienst - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep
Misintenties: Gusta de Jong-Knebel

Zondag, 17 juni om 10:30 uur - Elfde zondag door het jaar
Ez. 17, 22-24; ps 92; 2 Kor. 5, 6-10; Marc. 4, 26-34
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Ria Isken-Rijkes

Zondag, 24 juni om 10:30 uur - Geboorte van de H. Johannes de Doper
Jes. 49, 1-6; ps 139; Hand. 13, 22-26; Luc. 1, 57-66 + 80
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: overleden ouders

Zondag, 1 juli om 10:30 uur - Dertiende zondag door het jaar
Wijsh. 1, 13-15 = 2, 23-24; ps 30; 2 Kor. 8, 7-15; Marc. 5, 21-43
Woord-communieviering - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep

Zondag, 8 juli om 10:30 uur - Veertiende zondag door het jaar
Ez. 2, 2-5; ps 123; 2 Kor. 12, 7-10; Marc. 6, 1-6
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Ria Isken-Rijkes

Zondag, 15 juli om 10:30 uur - Vijftiende zondag door het jaar
Am. 7, 12-15; ps 85; Ef. 1, 3-14; Marc. 6, 7-13
Woord-communieviering - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep
+++ groene collecte +++
Misintenties: Gusta de Jong-Knebel

Zondag, 22 juli om 10:30 uur - Zestiende zondag door het jaar
Jer. 23, 1-6; ps 23; Ef. 2, 13-18; Marc. 6, 30-34
Woord-communieviering - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep
Misintenties: overleden ouders

Zondag, 29 juli om 10:30 uur - Zeventiende zondag door het jaar
2 Kon. 4, 42-44; ps 145; Ef. 4, 1-6; Joh. 6, 1-15
Woord-communieviering - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep

Zondag, 5 augustus om 10:30 uur - Achttiende zondag door het jaar
Ex. 16, 2-4 + 12-15; ps 78; Ef. 4, 17 + 20-24; Joh. 6, 24-35
Meditatieviering met communie - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep

Woensdag, 8 augustus - H. Dominicus

Zondag, 12 augustus om 10:30 uur - Negentiende zondag door het jaar
1 Kon. 19, 4-8; ps 34; Ef. 4, 30 + 5, 2; Joh. 6, 41-51
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

Woensdag, 15 augustus om 19:00 uur - Maria ten Hemelopneming
Apok. 11, 19a +  12, 1-6a + 10ab; ps 45; 1 Kor. 15, 20-26; Luc. 1, 39-56
Vesper met eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

Zondag, 19 augustus om 10:30 uur - Twintigste zondag door het jaar
Spr. 9, 1-6; ps 34; Ef. 5, 15-20; Joh. 6, 51-58
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
+++ groene collecte +++

Zondag, 26 augustus om 10:30 uur - Een-en-twintigste zondag door het jaar
Joz. 24, 1A + 15-18b; ps 34; Ef. 5, 21-32; Joh. 6, 60-69
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

Zondag, 2 september om 10:30 uur - Twee-en-twintigste zondag door het jaar
Deut. 4, 1-8; ps 15; Jak. 1, 17-18 + 21b-22 + 27; Marc. 7, 1-8 +14-15 + 21-23
Woord-gebedsdienst - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep

Zondag, 9 september om 10:30 uur - Drie-en-twintigste zondag door het jaar
Jes. 35, 4-7; ps 146; Jak. 2, 1-5; Marc. 7, 31-37
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

 

 

 terug