Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geÔnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

 

MISSIO Wereldmissiemaand 2018: ETHIOPIň
God is ons een toevlucht en een sterkte
Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar voor de Wereldmissiemaand. Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In EthiopiŽ en hier bij ons in Nederland. lees meer... 

Concert in Plein van Siena, Rijnstraat 109 op 28 oktober om 15:00 uur
Het concert wordt gegeven door Una Cintina, orgel en Laila Neuman, sopraan. Met werken van G.F. HŠndel, J.S. Bach, F. Schubert e.a.
Na afloop een feestelijk glas wijn.


Genade en waarheid - gedachten bij een grote professie
Stefan Mangnus was na Richard Steenvoorde vorig jaar de tweede broeder in deze eeuw die in Nederland zijn eeuwige professie deed.
Dat gebeurde op 16 sept. j.l. Ter voorbereiding op de professie ging hij een week op retraite in de Benedictijner abdij van Chevetogne.
lees meer...

Open spreekuur
Sinds enige tijd is er een open spreekuur in onze winkel op Rijnstraat 109. Bij wijze van proef. Onze winkel is vůůr alles ook een ontmoetingsplaats, waar je welkom bent voor een goed gesprek. In dat kader zou er zeker ook gelegenheid moeten zijn voor een persoonlijk gesprek met de pastor. Daarvoor kunt u ook zonder afspraak binnenlopen voor ontmoeting en gesprek in het:
OPEN SPREEKUUR, IEDERE DINSDAG van 16.00u tot 17.30u.

p. A. Niesen o.p.

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: ďPlein van SienaĒ.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie oktober 2018 - Angola: oppositielid verdwenen
Joaquim Costa Zangui is jongerenlid van een kleine oppositiepartij in Angola. Op 12 augustus 2018 werd hij ontvoerd door twee onbekende mannen. Het is niet bekend waar hij is.  lees meer ...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.