Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

THOMASKLANKEN - 2010

Januari:
Het nummer opent met een pleidooi voor stilte: ‘Waar geen stilte meer is, krijgt het geluid steeds minder betekenis’ en ‘Steeds duidelijker beseffen wij dat ook zwijgen tot de liturgie behoort’. - In de rubriek ‘Onder Woorden’ aandacht voor het boek ‘Laat ons nu eerst een Te Deum zingen’, over de dominicanessen van Neerbosch en de Tweede Wereldoorlog. De dominicanessen in de Vechtstraat behoorden tot deze zusterorde.

Februari:
In zijn ‘Wandelingen op Zorgvlied’ heeft Rob de Groot het over de scheiding van kerk en staat. ’Maar geloven en politiek denken en handelen hebben zeer zeker met elkaar te maken.’ - Uitgebreide aandacht voor het Vastenaktieproject van dit jaar: een landbouwproject in Malawi.

Maart:
Aandacht voor het komende paasfeest: het paasei als symbool van de verrijzenis van Christus. - Een uitnodiging tot deelname aan een bezoek aan de dominicaanse parochie De Goorn op 25 april. - Een kort verslag van de Trefplek-avond van maart: gesproken is over allerlei politieke gebeurtenissen en hoe daar vanuit je geloof mee om te gaan.

April:
De Vastenaktie heeft € 2000,- opgebracht. - Henk Haverkort bericht over de vernieuwing van onze liedbundel. En over het censureren door de hulpbisschop van Utrecht van liederen van Huub Oosterhuis en Henk Jongerius o.p: ‘…op niet overtuigende gronden.’

Mei:
Een verslag van het bezoek aan de dominicaanse parochie De Goorn: ‘Voor de Thomasmensen was het even wennen om weer in houten banken met kaarsrechte ruggen te moeten plaatnemen.’ En bij een bezoek aan een bollenkweker: ‘Voor Amsterdammers in het gezelschap was het na 65 jaar de confrontatie met een product dat ons mede door de hongerwinter heeft gesleept: de tulpenbol.’ - Henk Haverkort doet verslag van het 25-jarig bestaan van De Inloop (Elke donderdag voor een kop koffie en een praatje). En van het 30-jarig bestaan van de kerkkoren Reinaissance en de Aquinocantorij. Jan Brugman maakte er mooie liederen over. - Op 21 mei een concert door het Rijnlands Symfonie Orkest met muziek van Fauré, Ravel en Debussy.

Juni:
Een uit het dagblad Trouw overgenomen artikel over het boek ‘Een huis voor de ziel, gedachten over de kerk van binnen en buiten’ (Henk de Roest): ‘Ooit is de kerk klein begonnen. In huiskamers. Met een gemeenschappelijke maaltijd. Met rond de tafel enkele mensen die zich door Jezus aangesproken wisten en een rijk van gerechtigheid verwachtten.’

Juli/augustus:
Ter gedachtenis aan het overlijden van Piet Struik o.p., oud-provinciaal van de dominicanen , de toespraak van Martin Vijverberg o.p. : ‘We nemen afscheid van een van Gods predikers, in mijn ogen een rechtgeaarde en betrouwbare volgeling van St. Dominicus. Zijn leven is voltooid.’ - Uitnodiging voor een parochiefeest op 19 september, met bijzondere aandacht voor het 50-jarig priesterfeest van parochiepastor, pater A. Niesen o.p.

September:
Informatie over het Generaal Kapittel van de dominicanen in Rome. Tot nieuwe Magister van de Orde werd Bruno Cadoré gekozen. - Mevr. To van Waveren neemt na 31 jaar trouwe dienst afscheid als organist. To was diep geroerd door het afscheidsfeest: ‘Ik zal dit alles niet gauw vergeten.’

Oktober:
Pater Niesen spreekt zijn dankbaarheid uit over de viering van zijn gouden priesterfeest: ‘Zo’n feest is ook een welkome aanleiding om nog eens grote waardering en dank uit te spreken voor het vele dat voor en achter de coulissen gedaan wordt door onze vrijwilligers. Op allerlei gebied.’ - Verslag van Henk Haverkort van de opening van Plein van Siena in de Rijnstraat 109: ‘Het getuigt van dominicaanse moed en inzicht om zo’n plek voor verdieping en bezinning kans van slagen te geven. - De Missie-Zendingskalender 2011wordt op zondag 31 oktober voor slechts € 8,- te koop aangeboden.

November:
Aandacht voor de Adventstijd en de actie Kerkbalans - In zijn ‘Wandelingen op Zorgvlied’ besteedt Rob de Groot aandacht aan een open brief van 138 moslimgeleerden aan paus Benedictus. Daarin zetten zij uiteen dat de twee belangrijkste geboden in het christendom overeenkomen met de twee belangrijkste geboden in de Koran: ‘…Niemand van jullie heeft het geloof, als je niet voor je broeder wilt, wat je voor jezelf wilt.’ (Koran)

December:
Aandacht voor advents- en kersttijd met een uitgebreide liturgische agenda. En de jaarlijkse actie van de Parochiële Charitas Instelling op 19 december ter ondersteuning van de minder draagkrachtigen onder ons.

  vorig jaar                                                                           terug                                                                       volgend jaar