Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links
ZORG (O.A. DIAKONIE)

Wekelijks is er vrije inloop voor koffie en een goed gesprek. Op woensdag  van 10.30u. tot 12.00u.

Ziekenbezoek

Wie aan huis gebonden is en graag bezoek wil vanuit de parochie, wordt vriendelijk verzocht dat persoonlijk te laten weten, Het is ook mogelijk thuis de ziekencommunie te ontvangen. Indien wenselijk ook de ziekenzalving. Ook wie in een ziekenhuis of zorgcentrum is opgenomen en pastoraal bezoek vanuit de parochie op prijs stelt, wordt vriendelijk verzocht dat persoonlijk door te geven. Neemt u zelf contact op of laat uw vraag doorgeven. U kunt het beste bellen met telefoonnummer: 020-6445325. 

Torendael

Bewoners van Torendael kunnen vanuit onze parochie worden bezocht, op verzoek. Ook de ziekencommunie kan worden verzorgd en eventueel de ziekenzalving. Neemt u zelf contact op of laat uw persoonlijke vraag doorgeven. U kunt het best bellen: tel. 644 53 25. In Torendael wordt vanuit onze parochie regelmatig een huiskamerdienst verzorgd. Daarbij is ieder hartelijk welkom. Meestal ontvangen bewoners tevoren bericht over dag en uur.

Acties

In de parochie wordt aandacht besteed aan landelijke projekten van adventsaktie, vastenaktie, missieakties zoals: Memisa, Miva, Week voor de Nederlandse missionaris, en incidentele landelijke inzamelingen voor noden die zich voordoen. Daarbij wordt vooral aandacht gegeven aan inhoud en achtergrond.

Elke maand is er medewerking voor Amnesty met activiteiten van schrijfacties en petities. Ook maandelijks zijn er solidariteitsproducten te koop (koffie, thee, chocolade, etc.)

ParochiŽle charitas instelling

Het PCI draagt financiŽel bij in sociale projekten en in particuliere noodgevallen. Het treedt zelfstandig op. Voor het PCI is er jaarlijks een kerkcollecte, naast de vaste subsidie vanuit de parochie.

In Plein van Siena wordt veel aandacht gegeven aan cursussen op het gebied van kerk en samenleving. Zie voor meer informatie de website van het Plein.