Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

THOMASKLANKEN - 2007

Januari:
Publicatie Nieuwjaarsspeech van deken Ambro Bakker. - Citaat van Edward Schillebeeckx: Gods scheppende en bevrijdende aanwezigheid openbaart zich niet exclusief uitputtend in ťťn religie maar in meerdere. - De Werkgroep MOV heeft over 2006 voor 8 doeleinden ? 4888,98 ingezameld.

Februari:
Uitleg van de betekenis van de Ramadan.

Maart:
Thema Vastenaktie; Investeren in kennis voor boeren in Vietnam. - Emiel Fabriek maakte als lid van een Vormselgroep een kerkepadtocht door Amsterdam. Dat vond hij leuk en leerzaam.

April:
Opbrengst Vastenaktie 2007 Ä 2550. - Henk Haverkort wandelt op het wad van Wieringen en overdenkt zijn zorg over het milieu. Hij citeert uit het Lied van de Aarde (Oosterhuis-LŲwenthal): "Dat we blijven geloven in mensen, die langzaam maar zeker, bezeten van liefde, de aarde opdelven uit de onderste afgrond."

Mei:
Pater Niesen meldt zich afwezig om in Huissen deel te nemen aan 'n paar dagen Buitengewoon Concilie' van de dominicanen.

Juni:
Aankondiging van de vakantie van pater Niesen en andere dragende krachten in onze geloofsgemeenschap. Met goede afspraken houden we de "tent van samenkomst' open en draaiende.

Juli-Augustus:
Aankondiging van een studie- en feestdag in Zwolle ter gelegenheid van 800 jaar dominicaanse beweging.

September:
25 Juli overleed op 77-jarige leeftijd Leo Drieman. Ons onmisbare manusje van alles die jarenlang op de pastorie aanwezig was en de boel regelde en in de gaten hield. Groot verlies voor zijn gezin en onze parochie. - Introductie brochure Kerk en Ambt, een typisch dominicaanse visie op de toekomst van kerkelijke ambtsdragers.

Oktober:
De laatste viering met de Samenstroom-gemeente in de Maarten Lutherkerk. 1500 Aanwezigen waaronder veel parochianen die voor de laatste keer in deze samenstelling bij elkaar waren. Dit alles vanwege het tot stand komen van de Protestante Kerk Nederland. Met een dankwoord van voorzitter Willeke Zielhuis.

December:
Verslag van de bespreking met 25 parochianen over de brochure Kerk en Ambt. Samen meedenken over de nabije toekomst van het nieuwe voorgangerschap in de kerk.

  vorig jaar                                                                           terug                                                                        volgend jaar