Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

THOMASKLANKEN - 2006

Januari:
Werkgroep MOV heeft over 2005 Ä 5639,05 ingezameld voor 9 doeleinden.

Februari:
Verslag Besturenoverleg dominicaanse parochies. Er is gestudeerd op het onderwerp: hoe gaan we om met de 'spagaat' die parochies moeten maken bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden van 'kerk-zijn'. En dit terwijl we toch binnen de regels van de Catholica blijven en ook binnen de regels van het Bisdom. Zelfstandig blijven en rekening houden met de schaalvergroting en de solidariteit met andere parochies.

Maart:
Tijdens een geloofsgesprek hebben 4 groepen parochianen een brief geschreven hoe wij ook in de toekomst christen willen zijn. Een boeiend verslag.

Juni:
Uit de preek van pater Niesen: Overal waar verschillen onder mensen worden aanvaard en ruimte krijgen, overal waar mensen oprecht zoeken om in die veelkleurige eenheid in respect samen te wonen, daar mogen wij vertrouwen dat God er woning vindt.

Juli-Augustus:
Waternet is bezig met het vervangen van de riolering rondom de kerk. Het geeft 2 weken overlast ook omdat er zondags wordt doorgewerkt.

September:
Vredesweek van 16-24 september met als thema: De ander dat ben jij! De Magister der dominicanen schrijft: Gelukkig die voor de vrede werken, want zij zullen kinderen van God worden genoemd.

Oktober:
In zijn Wandeling wijst Rob de Groot op het nut van fitness. Dit naar aanleiding van het fitnesscentrum dat is gekomen op de plaats waar eens de kerk in de Rijnstraat stond. Maar om goed te kunnen functioneren en de diepgang te bevorderen is ook de fitness van de geest noodzakelijk.

November:
Zondag 19 november neemt dominee Hans GŁnther afscheid van de Maarten Luther Gemeente.

December:
Tijdens een geloofsgesprek kwam deze stellig op tafel. GOED OF FOUT: Slechts 17% van de Nederlanders vindt geloof belangrijk in het leven. Hiermee zijn wij het meest geseculariseerde land in Europa. FOUT! In Nederland gelooft 52% van de bevolking in God. Er volgde een goed gesprek.

  vorig jaar                                                                           terug                                                                        volgend jaar