Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

THOMASKLANKEN - 1997

Januari:
In een serie artikelen beschrijft Baptiste Tuin o.p. de typische dominicaanse spiritualiteit. Gesprek met de helaas inmiddels overleden Leo Drieman.

Februari:
Ter gelegenheid van ons 70-jarig jubileum is er een “snertmiddag”in onze Thomaskerk met zang, muziek en expositie en tussendoor heerlijke erwtensoep! Ook vanwege ons jubileum een middag met Huub Oosterhuis, over zijn jeugd in onze parochie en natuurlijk samen zingen met Henri Heuvelmans aan de piano.

Maart:
Bericht van de benoeming van Joop Stam tot deken van Amsterdam. Interview met parochiaan Joop Berkhout.

April:
Rob de Groot vanwege Handelingen 4 over de ‘Gemeenschap in zijn Geest’. Manifestatie 8-Mei Beweging in Zwolle; Thema Geloven in Beweging.

Mei:
Onze parochie is inmiddels 71 geworden. Pater Niesen preekt over psalm 23: De Heer is mijn Herder. Arie de Jong meldt dat er hernieuwd contact is met de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente over het mogelijke gebruik van de Maranathakerk.

Juni:
Bisschop Bomers besluit dat de Agnes- en de Obrechtparochie worden samengevoegd en de Christus Geboortekerk wordt gesloten. Het hoofd van de dominicanen, meester Timothy Radcliffe pleit voor het opbouwen van een nieuwe gemeenschap. Hij schreef: Het meedogenloze individualisme bracht ons een gewelddadige samenleving, weerspiegeld in de vele gebroken gezinnen.

Juli/Augustus:
Het kapittel van de Nederlandse dominicanen schrijft een visionaire brief met aanbevelingen voor de dominicaanse parochies. Paul Minke o.p. (secretaris) schrijft aan de bisschoppen een dringend verzoek voor uitbreiding van de taken voor lekenvoorgangers.

Oktober:
Ben Dijkman, onze koster van 1947 – 1984, is op 75-jarige leeftijd in Volendam overleden. Een dringende oproep van Anneke Aerts-Volkers (lekendominicaan) om de mensen in Banja Luka (Servië) van de hongerdood te redden.

November:
De Raad van Advies van de Parochiële Caritatieve Instellingen biedt haar leden een Bewustwordingscursus aan met als thematiek: Een kerk die niet dient, dient nergens voor…

December:
Aanbod van gespreksbijeenkomsten over dominicaans leven gericht op de toekomst van de parochie. Reactie van een gevangene die een Amnestiegroet ontving: “Jouw groet uit Holland, dierbare vriend, gaf mij een golf van hoop en geloof om het vol te houden tussen de stinkende muren van onze koude cellen”.

  vorig jaar                                                                           terug                                                                        volgend jaar