Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

THOMASKLANKEN - 1996

Januari:
Het 70ste levensjaar van onze parochie! In dit kroonjaar van ons bestaan bericht vice-voorzitter Arie de Jong over de helaas mislukte poging om samen met de hervormden hun Maranathakerk te gaan gebruiken. Hoe het toch nog is goed gekomen hebben de ontwikkelingen in de jaren daarna tot onze vreugde aangetoond. -Penningmeester Jos Rondeel bemoedigd ons om in deze moeilijke periode van ons bestaan toch vooral de parochie en elkaar trouw te blijven en vraagt daarom ook onze financiŽle steun.

Februari:
Bericht over de Internationale Vrouwendag. - Vastenactie 1996 in het teken van kredietverlening aan Keniaanse vrouwen. 8 Vrouwen uit onze parochie hebben een indrukwekkend geloofsdoek gemaakt dat tijdens de Vasten in de kerk komt te hangen. Het Katholiek Vrouwengilde meldt een aantal bijeenkomsten met zwarte en witte vrouwen vanwege de Internationale Vrouw- en Geloofdag.

Maart:
Pater Niesen reageert op het dekenale plan om voor de Vredes- en de Willibrordparochie een pastoraal werkende (m/v) aan te trekken die, met het oog op de toekomst, ook gedeeltelijk voor de Thomasparochie inzetbaar zal zijn. Dat heeft wel de consequentie dat wij onze dominicaanse traditie willen behouden en dus een kandidaat zich daar in kan vinden. Het is er inmiddels nooit van gekomen. - Vanwege ons 70-jarig bestaan is het plan om gedurende dit jaar ons te bezinnen op de nabije toekomst. Op zondag 21 april gaan we dit jubileum feestelijk vieren.

April:
Aankondiging Acht Mei Manifestatie 16 mei in Den Bosch. Motto: Hemel en aarde bewegen.! Een van de onderwerpen: Van Priesterkerk naar Geloofsgemeenschap.

Mei:
Verslag van een gesprek met de Magister (Opperhoofd) van de dominicanen father Timothy Radcliff met afgevaardigden van alle dominicaanse parochies: "Het is nu de eerste uitdaging om een toekomst voor te bereiden waarbij de plaatselijke geloofsgemeenschap voor zichzelf zal moeten zorgen." Het Dekenaat start weer een tweejarige toerustingcursus om kerkvrijwilligers te vormen voor parochietaken.

Juni:
Pater Thomas Willers, medebewoner op onze pastorie en pastor voor de Antillianen, viert 28 juli zijn gouden priesterfeest. - Pater Niesen introduceert de werkgroep Uitvaartliturgie (Lenie Blom-Driessen, Jan Brugman, Jan Nolte, Nico van Bakkum en Henk Haverkort).- In het kader van ons 70-jarig bestaan het derde interview dit keer met Wilma Ligthart, actief als parochiebestuurder, secretaris en penningmeester.

Juli:
Uitgebreid verslag door Rob de Groot van de Acht Mei Manifestatie in Den Bosch en de indrukwekkende toespraak van rabbijn Awraham Soetendorp. - Pater Niesen en Marieke Maes geven 3 avonden over de Islam en het Christendom.

September:
Aankondiging Multiculturele Kerkendag op 21 september. Ontmoeten en kennismaken met elkaars etnische en culturele grenzen. - Geloofsgetuigenis "Mijn Heilig Vermoeden"door Henk Haverkort.

Oktober:
Verslag van de jaarlijkse bijeenkomst van de 9 dominicaanse parochies in Nederland.- In het kader van ons 70-jarig bestaan een interview met het koorlid Nicole Matto. Zij heeft een voorkeur voor het lied 'Gij, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij.'

November:
Verslag van de Impulsdag van de Thomas met een wensenlijst met het oog op de toekomst van onze parochie. Enkele punten hieruit: Trouw aan de traditie waarin wij staan. Een goede onderlinge verstandhouding en medezeggenschap in besluitvorming. Het Beraad van Kerken houdt 2 gespreksavonden over de verschillende opvattingen over het Ambt.

December:
Verslag van een zeer geslaagde vrijwilligersdag vanwege ons 70-jarig jubileum. Met een onverwacht bezoek van de Bosnische bisschop van Banja Luka die ons kwam bedanken voor de geboden hulp bij de opbouw van zijn getroffen parochies. - In zijn Wandeling op Zorgvlied mijmert Rob de Groot over het 'Vleesgeworden Woord van God' bij een uitleg van Huub Oosterhuis in verband met de komende Kerst.

  vorig jaar                                                                           terug                                                                        volgend jaar