Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

THOMASKLANKEN - 1998

Januari:
Arie de Jong geeft ons informatie over de ontwikkelingen van onze verhuizing naar de Maranathakerk. Er is nog geen huurcontract maar “wij verlangen om van onze onzekerheid verlost te worden.” Commentaar van Henk Haverkort en een open brief van Jan van Opbergen SCJ op de kerstboodschap van bisschop Bomers die schrijft dat “de dramatische geloofscrisis het gevolg is van valse interpretaties van de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie… en o.a. eigengemaakte liturgie en verkeerde oecumenische praktijken”.

Februari:
Uitnodiging 3 bijeenkomsten over christelijke feesten en Jodendom, o.l.v. pater Niesen en Marieke Maes.

Maart:
Brief van de Raad van Kerken over armoede en sociale uitsluiting met antwoord op de vraag waarom kerken hierover een mening hebben.

Mei:
Op weg naar de Maranathakerk halen we herinneringen op aan onze dierbare Thomaskerk. Dit keer van pater Jan Wenting. Henk Haverkort neemt in de rubriek Kerkplekken het Altaar onder de loep.

Juni:
In Parochiebestuurlijkheden lezen we over de plannen van architect Pim van Dijk die de Maranathakerk voor ons gaat inrichten. Dominee Henk Lensink schrijft over zijn herinneringen als voorganger van de Maranathagemeente.

Juli-Augustus:
Opbrengst Vastenactie 1998: f 9192,20. Wil van Pelt haalt zijn herinneringen op aan zijn jaren als pastor in onze parochie.

September:
Rob de Groot in zijn Wandelingen op Zorgvlied: Geen betere plek voor rouwtherapie dan een begraafplaats… Leny Blom-Driessen over haar band (sinds 1950) met de Thomas. Tot in de verre toekomst mogen we hopen!

Oktober:
De sloopkogel is door de kerk. Alle toestemmingen over onze verhuizing zijn binnen. Per 1 februari 1999 wordt de kerk ‘aan de eredienst onttrokken’. In Herinneringen aan de Thomas is dit keer pastor Louis Klinkenberg aan het woord. De Raad van kerken Amsterdam betuigt adhesie en steun aan de Wereldraad van Kerken die in haar Assemblee in Zimbabwe de homoseksualiteit aan de orde stelt.

November:
Rob de Groot zet onze 80-jarige Jo van Vorselen-Buys voor het voetlicht. Jarenlang beheerde zij het secretariaat van de parochie en was zij redactielid van Thomasklanken. Zij weet nog niet of ze werkzaam blijft na de verhuizing. Rob beschrijft ook ons afscheid van de vertrouwde Thomas en zegt: “De Maranathakerk heeft grote, doorzichtige ramen. Er valt meer licht naar binnen dan bij ons. Dat maakt het mogelijk opener te worden naar de buurt en naar elkaar…”

December:
Een gesprek met 3 parochianen (Bep Bijvank, Jan Nolte en Margrit Drenkelford) over de betekenis van ‘kerkzijn’ in onze nieuwe situatie. Henk Haverkort lokt ons van de koffiehoek in de Thomas naar de koffieruimte van de Maranathakerk. Om ook daar de vraag ‘Hoe gaat het met je?’ te kunnen blijven stellen en te kunnen beantwoorden...

  vorig jaar                                                                           terug                                                                        volgend jaar