Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

THOMASKLANKEN - 1995

Januari:
"Houdt de vlam brandend!"Penningmeester Jos Rondeel roept ons dubbelzinnig op om het met elkaar uit te houden maar tegelijkertijd, in het kader van de Kerkbalanscollecte, de verwarming brandend te houden! Besloten is om de werkgroepen Vluchtelingen Rivierenbuurt en De Pijp samen te voegen (Kerkasiel en vluchtelingenmaaltijd).

Februari:
Uit de preek van pater Niesen; "Wie zijn onze profeten? Durven wij te luisteren naar welgemeende tegenspraak? Horen wij de roep naar nieuwe wegen? Of vinden wij het gevaarlijke spookrijders? (n.a.v.Lucas 4, 24)

Maart:
De Parochievergadering houdt zich bezig met de toekomst van onze geloofsgemeenschap. De co-provinciaal pater Jan Laan o.p. is op de vergadering aanwezig om de problematiek en de visie aan te horen en mee te nemen naar het landelijk bestuur van de dominicanen. - 'n Overgenomen artikel van dominee Henk Lensink over de Zondagsrust.

Mei:
Gemiddeld aantal kerkbezoekers in 1994=184. Oplage Thomasklanken in 1994=950 exemplaren.

Juni:
Het Dekenaat vraagt het PB om aan te geven hoe ons contact is met allochtone katholieken. Antwoord: Behalve met communicantjes is dit niet het geval.

Augustus:
Artikel van Joop Stam, toekomstige deken van Amsterdam, over de veranderende rol van de kerkvrijwilligers.- Aankondiging van 6 bijeenkomsten over de dominicaanse traditie en spiritualiteit.

September:
Artikel van Mient Jan Faber 'Tussen droom en werkelijkheid' vanwege de Vredesweek.

Oktober:
Verslag van Henk Haverkort van een gesprek over hoe 'typisch domini- caans' is te verstaan. Dominicus zei daarover: De twee hoofdpolen waarop de Orde moet berusten zijn gebed en verkondiging. Verkondiging moet doortrokken zijn van gebed en bidden moet doorademt zijn van alles wat er in de mensen omgaat. Met de nadruk op zuster- en broederschap.

November:
In zijn Wandeling op Zorgvlied gaat Rob de Groot in op ons respect voor dieren. Het Beraad van Kerken nodigt ons uit om op twee avonden in te gaan op de verschillen tussen het vieren van Eucharistie en het Heilig Avondmaal.

December:
Naast een uitgebreide Liturgische kalender rondom Advent, Kerstmis, oud- en nieuwjaarsvieringen ook een oproep aan de Rivierenbuurt bewoners om kerst- liederen te komen zingen in de Maranathakerk. Met nadruk wordt vermeld dat er niet wordt gecollecteerd of bekeerd!

  vorig jaar                                                                           terug                                                                        volgend jaar