Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

THOMASKLANKEN - 1994

Januari
De parochie is voortaan op twee adressen bereikbaar; pastorie Vechtstraat (voor vergaderingen nog incidenteel in gebruik ) en het patersadres in de Rijnstraat 107. Het koor Reinaissance zoekt dringend nieuwe leden.

Februari:
Gedeelte uit een interview met pater Andrť Lascaris over vergeving n.a.v. zijn boek Het soevereine slachtoffer. Aankondiging tiende Acht Mei-manifestatie in Zwolle met als titel 'Het hart van de zaak'.

Maart:
Penningmeester Rondeel publiceert begroting van de parochie. Het tekort over 1994 bedraagt 26.400,-

April:
Opbrengst Vastenaktie: 8.596,70.

Mei:
Uiteenzetting van de verschillen tussen een woorddienst, woord-com- muniedienst en de eucharistieviering. Overgenomen uit Samen Kerk.

Juni:
Mevrouw van Muyen-Klaassen neemt na 12 jaar afscheid van het Parochiebestuur. Statistiek bisdom Haarlem: 1975: 733565 katholieken. 1990: 683630. Beschikbare priesters 1975: 399. 1990: 172. Parochiestatistiek: 1983: 5352 parochianen. 1993: 1760. Kerkgangers: 1983: 491. 1993: 195.

September:
Aankondiging met ingang van 2 oktober zondags 1 viering om 10.30u. En op de eerste zondag van de maand (al sinds tien jaar) Woorddienst.

Oktober:
Pater Niesen omschrijft de karakteristiek van een dominicaanse geloofsgemeenschap. En over de dominicaanse spiritualiteit: Laudare ( lof brengen), Benedicere (zegenen) en Praedicare (verkondigen).

November:
Op de zondag dat de gereformeerden en de Lutheranen samen het oogstfeest vierden en wij Willibrord herdachten stuurden we hen een prachtige fruitmand met de welgemeende groet; Vrede en alle goeds!  

  vorig jaar                                                                           terug                                                                        volgend jaar