Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

THOMASKLANKEN - 2002

Januari:
Gerard Zuidberg: Je moet niet tellen hoeveel mensen naar een viering komen, maar hoeveel uren die mensen aan wijkwerk besteden.

Februari:
Een prikkelende stelling over Dominicaanse Spiritualiteit: wat in gelovig opzicht weldadig is voor de mensen en dus ook voldoet aan zorgvuldige ambachtelijkheid, is legitiem en verantwoord.

Maart:
Uit het boek Het wonder van Maartensdijk: 'Kleine geloofsgemeenschappen hebben de toekomst. In een samenleving die steeds meer uit elkaar valt, groeit de behoefte aan geborgenheid.' Aankondiging 16e Acht Mei Manifestatie in Utrecht.

April:
Kritische vraag van de redactie Thomasklanken om meer openheid over de zaken waarmee de bestuurders bezig zijn om inspraak dichterbij te brengen. Informatie over de herdenkingen van 4 en 5 Mei in stad, buurt en kerken. Pater Koos Visker is op 89 jarige leeftijd overleden.

Mei:
Artikel over de betekenis van de dominicanessen in de wereld die voorheen ook wel Predikerinnen werden genoemd.

Juni:
Anneke Grunder licht de betekenis van de Trekgroep Spiritualiteit toe in verband met onze toekomst als parochiegemeenschap. Verslag van de inspirerende Dominifestatie in Zwolle.

Juli-Augustus:
Onze grootste twee kerkklokken ( genaamd Thomas en Dominicus) zijn terechtgekomen in de toren van de Gereformeerde Gemeente Geldermalsen. Kinderen van de basisschool De Rivieren brachten een bezoek aan onze kerk en geven een leuke bloemlezing.

September:
Overweging van pater Niesen over Matteus 18, 12 -20 over normen en waarden. De nieuwe Algemeen Overste van de dominicanen moedigt zijn broeders en zusters aan 'om te Prediken en te Mediteren en niet stil te staan bij wie wij zijn, maar te getuigen wat wij de wereld te bieden hebben'.

Oktober:
Uitleg over de Ramadan vanuit de Koran.

November:
Toelichting op en introductie van de gedenkwand in onze kerk voor overleden parochianen. Zij krijgen hun naam op een houten kruisje om niet te worden vergeten. Oproep om medewerkers voor het Stoelenproject, opvang voor dak- en thuislozen. In Parochiebestuurlijkheden worden we bijgepraat over de pastorale en materiŽle zaken die de bestuurders bezig houden.

  vorig jaar                                                                           terug                                                                        volgend jaar