Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

THOMASKLANKEN - 2000

Januari:
Trefplek nodigt iedereen uit om samen te praten over: Waarom verlaat iemand de kerk of waarom blijft iemand? Het Katholiek Vrouwengilde praat met belangstellenden over hoe onze gedachten zijn veranderd over het geloven in God.

Februari:
Thet Win Aung, studentenvakbondsleider in Birma is voor het organiseren van het studentenprotest voor vrijheid van organisatie door de militairen opgepakt, gemarteld en tot 59 jaar gevangenisstraf veroordeeld. U kan als vrije burger en betrokken christen een protestbrief ondertekenen die door Amnesty International aan de Birmese autoriteiten wordt overhandigd.

Maart:
In Parochie-bestuurlijkheden schrijft Arie de Jong bezorgd over de spraakmakende nota van de bisschoppen 'Meewerken in het pastoraat' die gaat over de positie van niet-gewijde medewerkers in de kerk. Ook andere parochies binnen het dekenaat hebben een kritisch commentaar geschreven onder de titel 'Samenwerken in het pastoraat'. De bisschoppen willen ordening brengen in de gegroeide praktijken maar gaan geheel voorbij aan de verantwoordelijkheid van hen die zich als pastoraal werker/ster of als toegeruste vrijwilliger al jaren voor het voortbestaan van de kerk hebben ingezet.

Mei:
Rob de Groot interviewt Bep Bijvank die al jarenlang actief is in het Katholiek Vrouwen Gilde afdeling Aemstelkring. "Hulp gevraagd!!!": Annie Bosma gaat na 40 trouwe dienstjaren met pensioen. Welke parochianen stellen zich beschikbaar om deze leemte op te vullen?

Juni:
Verslag van het afscheid en de uitvaart van pater TomŠs Willers. Afscheid van dominee Henk Lensink van de Maranatha Gemeente.

Juli-Augustus:
Aankondiging Parochiefeest vanwege het 40-jarig priesterjubileum van pater Niesen, het 25-jarig jubileum als koordirigente van Pia Merckx en van het afscheid na 41 jaar van huishoudster Annie Bosma en van de jarenlange trouwe parochiesecretaresse Jo van Vorselen-Buijs.

September:
Introductie en toelichting van de werkgroep Uitvaartliturgie. De werkgroep Trefplek gaat enthousiast het tweede seizoen in. Vermelding van het Programma van het Parochiefeest op zondag 24 september.

Oktober:
In de Wandeling geeft Rob de Groot een kritische beschouwing over de uitspraak van het Vaticaan dat de Rooms Katholieke Kerk de enige ware kerk is. Rob krijgt het schaamrood op zijn wangen.

November:
Vanwege zijn verdiensten voor de Organisatie van de Uitvaartondernemingen en zijn ijver voor de kerk, is Arie de Jong ridder in de Orde van Oranje Nassau geworden. Gerard Zuidberg geeft zijn visie op de toekomst van de parochies.

December:
Erik Borgman verduidelijkt de Dominicaanse Spiritualiteit. Parochiebestuurlijkheden gaat over het spanningsveld tussen de wens om zelfstandige parochie te blijven en de plannen van het Dekenaat over het samenvoegen van parochies.

  vorig jaar                                                                           terug                                                                        volgend jaar