Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

THOMASKLANKEN - 1992

Januari:
Penningmeester Louis Tuinder wordt na 8 jaar opgevolgd door Jos Rondeel. Interview van Henk Haverkort met Iet en Rens Siersema (hervormd) over het samengaan van onze kerken.

Februari:
In memoriam bij het overlijden van Thom Kuipers, dirigent van Te Elfder Ure (pater Niesen en Rob de Groot)

April:
In zijn Wandeling op Zorgvlied schrijft Rob de Groot over de grote manifestatie tegen racisme en discriminatie.

Juni:
Oecumenische Pinksterdienst 'De Geest van God bezielt.'

Juli/Augustus:
Verslag van de studiedagen in Huissen over de zorgelijke toekomst van dominicaanse parochies. "Hoe behouden we onze dominicaanse spiritualiteit en invloed" KRO-onderzoek zegt: 84% van de kerkgangers heeft geen bezwaar tegen gehuwde en vrouwelijke priesters.

Oktober:
Rob de Groot en Henk Haverkort spreken zich uit over de toekomst van de Thomas.

November:
In memoriam van provinciaal Piet Struik o.p. vanwege het plotseling overlijden op 5 september van pater Jill. Klappe o.p.. Nota bisdom Haarlem over het aantal beschikbare priesters; in 1990: 172 en in 2000: 66.

December:
pater Niesen stemt in met zijn herbenoeming voor zijn 3e ambtstermijn. 

  vorig jaar                                                                           terug                                                                        volgend jaar