Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

THOMASKLANKEN - 1990

Januari:
Terugblik vanaf 1981, een snelgroeiende samenwerking binnen het Vierstromen Beraad en een samengaan tussen Maranathagemeente en de Thomas. Intussen stagneert de samenwerking met de 6 parochies van Zuid.

Februari:
Op 2 februari overlijdt pater N. Simonis o.p.

Maart:
NIPO-enquÍte zegt: 1964: 10% onkerkelijk. 1984: 30% onkerkelijk en in 1990: 20%

April:
Parochie-statistiek: 1989: 1919 parochianen, 304 kerkbezoekers.

Mei:
Plannen voor aanpassing van Maranathakerk voor gezamenlijk gebruik en voor onze vieringen (tabernakel, dagkapel, Mariakapel enz.).

Juni:
Parochiebestuur bezint zich op diaconale taken maar moet zich beperken vanwege overbelasting vrijwilligers.

Juli:
Oproep Conciliair Proces bij het gebruik van o.a. schoonmaakmiddelen (Het Groene Huishoudboekje).

September:
Pater Niesen schrijft over de verschillende mogelijkheden bij een uitvaart.

December:
Verslag van een teleurstellend gesprek over de kerksluitingen (Agnes, Chr. Geboorte, Willibrord en Thomaskerk) en vooral het ontbreken van een pastoraal plan door het bisdom.

 start                                                                                  terug                                                               volgend jaar