Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

PINKSTERACTIE 15 T/M 23 MEI

In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en zo belangrijke werk van de missionarissen onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden. ‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van de Pinksteractie in 2021.
Dit jaar staan pater Peter Daalhuizen, missionaris in Brazilië en Susanne Beentjes, missionair werker in Tanzania centraal. Pater Peter is er voor de lokale bevolking in Minas Gerais. Susanne steunt jonge meiden hun talenten te ontdekken. Vaak zijn zij op jonge leeftijd zwanger geraakt en konden hun school niet afmaken.

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar!
Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens.

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt missionarissen – paters, broeders, fraters en zusters – en missionair werkers financieel in hun persoonlijke welzijn. Zo betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan, en draagt bij aan een welverdiend verlof in Nederland. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van de missionair werkers. Bevlogen mensen die in de voetsporen treden van de missionarissen: onze missionarissen 2.0. Missionarissen krijgen een bijdrage voor een welverdiend verlof, bijzondere ziektekosten, of een aanvulling op hun AOW-premie. Missionair werkers ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding, diverse verzekeringen, en een vliegticket, voorbereidingskosten zoals een veiligheidstraining.

Doneer: NL30 RABO 0171 2111 11 week Nederlandse missionaris

    terug