Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

ADVENTSACTIE

De Adventsactie 2018 besteedt aandacht aan meerdere projecten in meerdere landen. Een daarvan is een project in Malawi. In Malawi wordt een systeem voor geboorteregistratie opgezet.


 

Malawi behoort tot de armste landen van Zuidelijk Afrika; ruim 65 procent van de negentien miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens. Het land heeft nauwelijks natuurlijke rijkdommen en de bevolking is laag opgeleid. De aidsepidemie heeft de toch al slechte economische situatie dramatisch verergerd. Bijna niemand heeft een geboortewijs
Hoewel er geen officiële statistieken bestaan, wordt naar schatting maar vijf procent van de inwoners van Malawi bij hun geboorte geregistreerd. Tot 2010 was registratie niet verplicht. In 2015 werd de wet tot verplichting bekrachtigd en lanceerde de regering een programma om alle kinderen tot zestien jaar te registreren. Zonder geboortebewijs ‘besta je niet’

Waarom is registratie zo belangrijk?
Omdat ongeregistreerde kinderen officieel niet bestaan. Ze mogen niet naar school, krijgen geen gezondheids- zorg en kunnen geen diploma’s halen. Ook krijgen ze geen wettelijke, sociale of economische bescherming. Dat maakt ze een gemakkelijk slachtoffer van misbruik, uitbuiting, slavernij en mensenhandel. Volgens het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind is een wettelijke identiteit een fundamenteel recht. De Verenigde Naties hebben afgesproken dat in 2030 iedereen een wettelijke identiteit moet hebben, inclusief geboorteregistratie.
De Gemeenschap Sant’Egidio heeft in Malawi het programma ‘BRAVO!’ opgezet om geboorteregistratie te bevorderen. Sant’Egidio en de regering van Malawi hebben een intentieverklaring getekend om het programma van BRAVO! in het hele land door te voeren.

Hulp, training en voorlichting
Families krijgen hulp bij het aanvragen van een geboortebewijs. Die registraties komen in een elektronisch nationaal geboorteregister. Dankzij BRAVO! worden geboortecertificaten nu verstuurd naar een adres in de buurt van de ouders. Om die op te halen moest je voorheen een dure reis maken. Voor medisch personeel en registratiemedewerkers organiseert BRAVO! trainingen, want zij moeten families en dorpshoofden voorlichten over het belang van geboorteregistratie. Ook zijn er bewustwording- en informatiecampagnes voor ouders, lokale NGO’s en overheidsinstellingen. Adventsactie steunt Sant’Egidio BRAVO! dit jaar bij deze activiteiten.

Uw bijdrage kunt u deponeren in de offerkist in onze kerkruimte. Van harte aanbevolen!

 terug