Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

ADVENTSKRANS

De adventskrans met de vier kaarsen die geleidelijk worden aangestoken, zondag na zondag, tot het hoogfeest van kerstmis, is de herinnering aan de verschillende etappes van de heilsgeschiedenis vůůr Christus en symbool van het profetisch licht dat langzamerhand de nacht verlichtte van de verwachting tot het opgaan van de zon van de gerechtigheid. Vergelijk hiervoor Mal. 3, 20 en Luk. 1, 78.

Het zegeningsgebed van de krans luidt:
Eeuwige God, U laat ons mensen niet alleen bij ons zoeken naar leven en vreugde. Daarom keren wij ons bij het begin van de advent naar U op wie geheel onze hoop gevestigd is. Wij bidden U: zegen deze krans en deze kaarsen. Zij zijn een teken dat U de Heer bent van eeuwigheid, aan wie ook de toekomstige tijd toebehoort. Zij zijn een teken van het leven dat wij van U verwachten, een teken ook dat U het licht bent, dat schijnt in de duisternis. Laat onze liefde toenemen en laat ons met nieuwe toeleg op zoek gaan naar U.
Door Christus onze Heer. Amen.

 terug