Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

VREDESPAROCHIE 100 JAAR

Op 9 dec. a.s. viert de Vredesparochie haar 100 jarig bestaan. De pastor en de vice-voorzitter van het bestuur schrijven ons het volgende:

Een lied van uw verwondering
dat nÚg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.         (Willem Barnard)

Wij als vredesparochie zijn (bijna) honderd. En wat een wonder en een vreugde is dat in deze tijd waarin wij als kerk door zware stormen worden geteisterd. Wij willen het vieren op de tweede zondag van de advent, 9 december a.s.
Om 11 uur begint de feestmis, waarin onze bisschop Jozef Punt zal voorgaan en die wordt opgeluisterd door onze drie koren. Aansluitend gaat het feest verder op informele wijze. Het zou ons zeer verheugen als u aanwezig wilt zijn.
Met hartelijke groet, namens parochianen en bestuur van de Vredesparochie,
Pierre Valkering, pastor en Aurťlie Peters, vice-voorzitter.
RK Parochie van O.L.Vr. Koningin van de Vrede,
Pijnackerstraat 9, 1072 JS Amsterdam

 terug