Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

MISSIO Wereldmissiemaand 2018: ETHIOPIň

God is ons een toevlucht en een sterkte

Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar voor de Wereldmissiemaand.
Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In EthiopiŽ en hier bij ons in Nederland.

Kathlieke minderheid
EthiopiŽ heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw. De Rooms-katholieke Kerk is ondanks haar kleine omvang van 0,7 procent van de bevolking zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor de armen en hulp aan vluchtelingen.

Steun voor koffieboeren
|EthiopiŽ is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is er klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush hebben de "Kleine Zusters van Jezus" zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren.

Opvang van vluchtelingen
EthiopiŽ neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op, ongeveer 900.000 mensen. In Gambella wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige ethnische groepen.

Missiezondag
Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. we vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt.
Geef aan Missie Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag, 21 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl

 terug