Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

Liefhebben...

Al jarenlang vieren wij in onze geloofsgemeenschap elke 4e zondag van de maand een Woord-gebeds- of een Woord-communiedienst. Een werkgroep van parochianen bereidt deze liturgie zorgvuldig voor en één van hen leidt de viering. Deze praktijk heeft inmiddels een vertrouwde plek gevonden in onze zondagse diensten. De thematiek die uit de voorgeschreven Bijbellezingen wordt ontwikkeld krijgt zijn vorm in de gekozen gebeds- en liedteksten en wordt uitgewerkt in de verwoording daarvan.

Zondag 6 mei stond DE LIEFDE centraal. Levenslang probeert men aan dit geladen woord steeds opnieuw zin en betekenis te geven; zoekend, verlangend, poëtisch, romantiserend, blozend of vrijelijk… Dit alles speelt zich dagelijks hartstochtelijk af tussen ons mensen.
Bij alles wat ons op dit gebied bereikt of wat we persoonlijk beleven, kunnen ook Bijbelverhalen een verhelderende rol spelen. Het is goed dat wij daar in onze kerkdiensten aandacht aan besteden.
Zondag 6 mei jl. lazen we bij Johannes (15, 9-17): “Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt”. Om ons hierin te bemoedigen en er richting aan te geven zongen we: “Waar vriendschap is en liefde daar is God”, over een vindplaats die vaak dichterbij is dan we denken… Bij de Vredeswens die we elkaar toewensten citeerden wij Jezus zelf: “Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde die ik jullie heb toegedragen”.

Na afloop van de viering, onder de koffie, kwam mij een dierbare herinnering in gedachten. In zijn laatste uren zei Eberhard van der Laan tegen ons:
“Wees lief voor elkaar en voor de stad…”

Henk Haverkort  

 terug