Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WERELDCOMMUNICATIEDAG ZONDAG 13 MEI l.l.

Bij gelegenheid van wereldcommunicatiedag, op 13 mei l.l., waarop de pers centraal stond, had Paus Franciscus deze boodschap voor journalisten en allen die zich aangesproken voelen:

……Daarom wil ik uitnodigen om een journalistiek van de vrede te bevorderen; met deze uitdrukking bedoel ik niet een “brave” journalistiek die het bestaan van ernstige problemen negeert en een zoetsappige toon aanslaat. Ik bedoel daarentegen een journalistiek zonder geveins, vijandig ten opzichte van onwaarheden, van slogans die gericht zijn op effect, en bombastische verklaringen; een journalistiek die bestaat uit ware boodschappen van mensen voor mensen en die verstaan wordt als een dienst aan alle mensen, vooral voor diegenen – en dat is de meerderheid in de wereld – die geen stem hebben, een journalistiek die niet gebrand is op nieuws, maar die zich inzet voor het zoeken naar de werkelijke oorzaken van de conflicten om een begrip van de wortels ervan en het overwinnen ervan te bevorderen door het op gang brengen van heilzame processen; een journalistiek die zich inzet voor oplossingen die een alternatief bieden voor de escalaties van geschreeuw en verbaal geweld. Daarom zouden wij ons, met de inspiratie van een franciscaans gebed, als volgt kunnen richten tot de Waarheid in persoon:

Heer, maak van ons een instrument van uw vrede. Help ons het kwaad herkennen dat binnensluipt in communicatie die geen gemeenschap schept. Stel ons in staat het vergif uit onze oordelen weg te nemen. Help ons te spreken over anderen als over broeders en zusters. U bent trouw en betrouwbaar; maak dat onze woorden zaden zijn van wat goed is voor deze wereld: maak dat wij, waar rumoer is, het luisteren in praktijk brengen; maak dat wij, waar verwarring is, inspireren tot harmonie; maak dat wij, waar dubbelzinnigheid is, duidelijkheid brengen; maak dat wij, waar buitensluiting is, solidariteit brengen; maak dat wij, waar sensatiezucht is, soberheid brengen; maak dat wij, waar oppervlakkigheid is, werkelijke vraagtekens plaatsen; maak dat wij, waar vooroordeel is, vertrouwen wekken; maak dat wij, waar agressiviteit is, respect brengen; maak dat wij, waar valsheid is, waarheid brengen. Amen

Franciscus

 terug