Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

DOOR HET LIJDEN

De kruisweg draait om een geheim. Het geheim van de kruisweg is het geheim, dat te vinden is op de straten en pleinen van onze wereld, maar daar wordt er meestal overheen gekeken. Het kan gevonden worden in vluchtelingenkampen en op slagvelden, maar ook in onze kantoren en onze huizen. Het is verankerd in ons lijf en in ons hart. Wie het niet zoekt, kan de ervaring opdoen erdoor gevonden te worden. Het blijkt zich te verbergen in de stilte, die wordt nagelaten door verlies en verwonding, verslagenheid en compassie, lijden en dood. Het geheim van de kruisweg is Gods geheim.

“Dit is mijn lichaam”, zei Jezus bij de laatste maaltijd met zijn vrienden. “Dit is mijn bloed”. Hij geeft zich over wat er gaat gebeuren en gelooft dat Hij in deze overgave het werk van God doet. Als dit waar is, heeft dit grote gevolgen. Voortaan leven wij ons bestaan ten dode verbonden met zijn lichaam en voortaan bloedt elk schepsel met zijn bloed. Dan is de wereld in haar angst en pijn, haar verlangen en hoop onvervreembaar Gods wereld en kunnen wij, waar wij ook zijn en wat er ook gebeurt, Gods tempel zijn. In het spoor van Jezus, die in alles wat Hij deed Gods tempel was: de plaats van Gods aanwezigheid te midden van de geschiedenis. Met alles wat bestaat leven en bewegen en zijn wij, strijden, lijden en gaan wij ten onder, krabbelen wij overeind en staan wij weer recht in de ruimte, die Hij heeft bewerkt en steeds weer bewerkt.

Wie zich verdiept in de scènes van de kruisweg, verblijft in stilte bij het geheim, dat het geheim van de wereld is, het geheim van het leven, het geheim van God-met-ons. Zich verdiepen in de kruisweg is verblijven in de stilte van dit geheim. Het lijkt de stilte van de dood, maar het is de stilte van God. En God is geen God van doden, maar van levenden. (Matteus 22,32; Marcus 12,27; Lucas 20,38)

Gij, God
ruimte waarin wij leven, bewegen en zijn,
stille stem die ons verbindt met de pijn van de wereld,
levensadem die ons doet zuchten om de komst
van uw rijk van goedheid en waarheid,
van recht en vrede:
raak ons aan.
Wek de liefde
die ons vormt tot beeld van u die liefde zijt.
Dat vragen wij in de naam van Jezus de Gezalfde,
Uw geliefde Kind en onze geliefde Broeder,
In de verbondenheid van de Geest.

Uit: Erik Borgman, Door het lijden. Meditaties bij de kruisweg. Adveniat 2018.
(Verkrijgbaar in onze winkel: Rijnstraat 109)  

 terug