Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

NIEUWJAAR 2018

Op de achtste dag na kerstmis, op 1 januari, viert de geloofsgemeenschap het moederschap van Maria. Moederdag. Dat feest werd ingesteld in 1931. Toen herdacht men het 15de eeuwfeest van het concilie van Efese, waar Maria plechtig werd aangeduid als Theotokos: Godsmoeder.
Maria en Jezus hebben een vaste plaats gekregen in ons gelovige leven. Lukas tekent in zijn kerstverhaal op: Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.
Maria bewaart die woorden, zodat niets eraan wordt af gedaan, en niets eraan wordt toegevoegd. Zij bewaart alle woorden omdat de betekenis ervan in de toekomst duidelijk moet worden. Ooit heeft Maria gezegd: mij geschiede naar uw woord. Zij wil dat woord gaandeweg verstaan. Daarom bewaart Maria de woorden zorgvuldig in haar hart.
Verderop zal Lukas vertellen over een vrouw uit de menigte. Die zegt tot Jezus: Gelukkig de schoot die jou gedragen heeft en de borsten die jou hebben gevoed. Jezus antwoordt haar dan: Zeker, maar gelukkig vooral zij die het woord van God horen en het bewaren.
Blijkbaar is dat het belangrijkste: het woord van God horen en bewaren. Maria is gelukkig om het geloof waarmee zij het woord bewaart en overweegt in haar hart.
Moge zij ons daarin voorgaan het hele jaar dat voor ons ligt. Opdat wij heel het jaar voor ons Gods woord zullen bewaren en overwegen in ons hart. Dat zal voor ons als geloofsgemeenschap de kern blijven.

Wereldvrede.
Nieuwjaarsdag is sinds 1967 ook aangewezen als wereldgebedsdag voor de vrede. Op deze dag van de wereldvrede wijst paus Franciscus ons op migranten en vluchtelingen die bij uitstek op zoek zijn naar vrede. ‘In een geest van barmhartigheid omarmen wij al degenen die voor oorlog en honger vluchten of die op grond van discriminatie, vervolgingen, armoede of verwoesting van het milieu gedwongen zijn hun land te verlaten’, zegt paus Franciscus.
Hij roept iedereen, maar met name ook politiek leiders, op met een ‘contemplatieve blik’ naar vluchtelingen en migranten te kijken, om zo ‘te ontdekken dat zij niet met lege handen komen: zij brengen behalve de schatten van hun eigen cultuur van oorsprong een lading aan moed, capaciteiten, energie en ambities met zich mee en op deze wijze verrijken zij het leven van de naties die hen opnemen’, aldus paus Franciscus.

Om asielzoekers, vluchtelingen, migranten en slachtoffers van mensenhandel mogelijkheid te bieden om de vrede te vinden die zij zoeken, is een strategie nodig die vier handelingen vereist, zegt de paus, te weten: opnemen, beschermen, ondersteunen en integreren.
De werkgroep Migranten en Vluchtelingen van het Vaticaan heeft 20 actiepunten opgenoemd als concrete richtlijnen voor het verwezenlijken van deze vier werkwoorden. Deze zouden moeten doorwerken in de houding en het handelen van de christelijke gemeenschappen, maar ook in de openbare politiek, vindt paus Franciscus. Hij spreekt het verlangen uit dat de manier van denken over migranten en vluchtelingen waar de Kerk voor staat zal doorwerken in internationale verdragen om zo voor hen als leden van de ene menselijke familie, de vrede dichterbij te brengen.

Over moeder Maria vertelt Lukas, dat zij echt een Joodse moeder is. Volgens de Joodse wet wordt haar zoon besneden op de achtste dag, en dan krijgt hij de naam Jezus, zoals hij ook was genoemd voordat hij in haar schoot ontvangen is. Jezus: God zal ons redden. Moge die naam geschreven zijn bovenaan de eerste bladzijde van ons nieuwe jaar. God zal ons redden. Moge 2018 een jaar van vrede zijn.

p. A. Niesen o.p.

 terug