Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

Marcus helemaal

Op de eerste zondag van de Advent begint altijd het nieuwe kerkelijk jaar. In het jaar 2017-2018 is dat het zogenaamde 'B-jaar'. In dat jaar worden de evangelielezingen uit het Marcusevangelie genomen, het kortste en oudste evangelie. Een aantal teksten uit dit evangelie wordt in de liturgie voorgelezen en wordt bepreekt. Maar vele teksten worden ook niet voorgelezen en zijn om die reden bij veel zondagse kerkgangers onbekend.

Om die reden willen wij op twee dinsdagavonden voorafgaand aan de komende Advent, op 21 en 28 november, het hele Marcus-evangelie doen klinken en onze indrukken met elkaar uitwisselen. Beide avonden beginnen om 20u (stipt!) en eindigen om 22u. Het eerste uur luisteren wij samen naar de tekst. Het tweede uur spreken wij met elkaar.

Op dinsdagavond 19 december volgt een derde avond, waarop een algemene inleiding (auteur, achtergronden etc.) op het Marcus-evangelie wordt gegeven.

In januari wordt de reeks vervolgd met het bespreken van specifieke teksten. Data daarvan worden nog bekendgemaakt.

Begeleiding: pastor Pierre Valkering

Opgave: bij het parochie-secretariaat van de Vredesparochie:

Elly Visser
E-mail: e.m.visser@planet
Telefoon: 020-6626909
Adres: Pijnackerstraat 9, 1072 JS Amsterdam

Kosten: vrijwillige bijdrage (naar draagkracht, richtbedrag E 5,--).

Meenemen: schrijfmateriaal.

 terug