Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

Mededeling van ons nieuwe kerkbestuur

Jongerencollecte 2017 - Weekend van 18 en 19 november

In het weekend van 18 en 19 november vindt in Nederland de jaarlijkse landelijke Jongerencollecte plaats. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke jongerenprojecten én voor het jongerenwerk in ons bisdom.
Paus Franciscus heeft door het aankondigen van de Synode over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping het jongerenwerk wereldwijd onder de aandacht gebracht. Afgelopen jaren is in ons bisdom gewerkt aan mooie activiteiten en reizen zoals de wereldjongerendagenreizen en de bisdombedevaart naar Rome. Veel jongeren hebben na zo’n reis een nieuw beeld gekregen van de Kerk, hun geloof is verdiept en zij hebben nieuwe vrienden gemaakt.

Assisi 2018
Volgend jaar gaan we met ons bisdom opnieuw op bedevaart naar Assisi. Daarvoor organiseren wij een speciaal programma voor tieners en jongeren. Zowel voor, als na deze reis zijn er verschillende activiteiten om jongeren aan te moedigen in hun geloof. Denk aan voorbereidings- en vormingsweekenden, reünies, kerstdiners, een WJDag, netwerkbijeenkomsten voor begeleiders, een tienerkamp/dag en meer.

Oproep
De bisschop vindt het belangrijk dat jongeren elkaar in een groter verband kunnen ontmoeten. Op die manier maken we iets van de wereldkerk in ons bisdom en in ons land zichtbaar. Jongeren beseffen dat zij niet alleen zijn en gezamenlijkheid biedt de mogelijkheid om in een kwalitatief en regelmatig aanbod te investeren. Uiteraard is er geld nodig voor deze activiteiten. Uw financiële steun is daarvoor noodzakelijk, maar is voor ons ook een morele steun in de rug. Wij vinden het belangrijk om tijdens de jongeren¬activiteiten de continuïteit van de kerk te laten zien: Dankzij uw gift en inzet zijn we in staat het geloof door te geven aan een volgende generatie. . Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar: NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. ‘Secretariaat RK Kerkgenootschap’ te Utrecht, o.v.v. ‘Jongerencollecte’  

 terug