Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geÔnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

 

'Generaties voor Vrede!'
Thema van de vredesweek: 15 t/m 23 sept. a.s.

Elke generatie heeft zijn of haar eigen verhaal in relatie tot oorlog, geweld en vrede. Verhalen van onmacht, pijn en onmetelijk verdriet. Verhalen van hoop, moed en nieuwe toekomst. Iedere generatie heeft zijn eigen uitdagingen het hoofd te bieden en zoekt naar eigen wegen om in alle vrijheid vorm te geven aan het verlangen naar vrede en recht. In deze Vredesweek zoeken we naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties. Om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen op te trekken op de weg van vrede.    lees meer...

Oecumenische dienst: 30 september a.s.
De jaarlijkse oecumenische dienst van de Raad van Kerken Amsterdam Zuid vindt dit keer plaats op zondag 30 september om 10.00u in de Oranjekerk (Tweede van der Helststraat 1-3).
Voorgangers zijn Janina Glienicke, Japke van Malde, Dick Schoon en Jantine Heuvelink. Voorlopig thema: 'Out of the box' of 'Buiten de kaders'.
Het is een viering met avondmaal.
Voor kinderen van 4-12 jaar is er kinderkerk en voor de kleinsten is er crÍche.
Iedereen is welkom!

MISSIO Wereldmissiemaand 2018: ETHIOPIň
God is ons een toevlucht en een sterkte
Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar voor de Wereldmissiemaand.
Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In EthiopiŽ en hier bij ons in Nederland.  lees meer...

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: ďPlein van SienaĒ.    lees meer...

Een thomastuin...?
Achter onze kerkruimte op de Rijnstraat 109 bevindt zich een stadstuintje. Vanuit milieu overwegingen heeft Henk Haverkort daar wat over geschreven.  lees verder...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie september 2018 - IsraŽl
Palesteinse leider langdurig vast zonder aanklacht.
IsraŽl houdt de Palestijnse politica Khalida Jarrar al ruim een jaar vast zonder haar aan te klagen of voor een rechter te brengen. Ze zou een bedreiging voor de staatsveiligheid zijn. Maar het bewijs hiervoor is geheim en ze heeft geen mogelijkheid haar detentie aan te vechten. lees meer ...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.