Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geďnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

 

Dominicanen kijken terug op hun tijd in 'deze stad Gods’
Eind juni neemt de oude Dominicaanse communiteit van Rotterdam afscheid van hun plek in het hart van de stad. In augustus komt er een nieuwe communiteit.
Dominicanen Ben Vocking, Martin Vijverberg, Leo de Jong, Jan Vijverberg en Jan van Duijnhoven vormen de communiteit die eind juni wordt opgeheven. Wat hebben zij gedaan als predikers in het hart van Rotterdam? Hoe hebben zij de stad zien ontwikkelen? En wat wensen ze hun opvolgers toe?
De broeders kijken terug op hun tijd in 'deze stad Gods’ en zien welke uitdagingen er voor hun opvolgers liggen.   pan class="style34">  lees meer...

Dominicaanse Pelgrimstocht
De broeders Dominicanen die in Rotterdam een nieuwe communiteit gaan vormen, gaan in een voettocht met elkaar naar hun nieuwe home. De pelgrimstocht begint op zondag 12 augustus in Huissen, de plaats waar de student-broeders zo’n twee jaar hebben gewoond. Dat is geen gemakkelijke tijd geweest, ‘maar we hebben ook veel kunnen leren en warmte mogen ervaren van onze broeders en van de kapelgemeenschap’, schrijven de voorbereiders van de pelgrimstocht. ‘In dankbaarheid willen we deze dag terugkijken, onze verbondenheid vieren en Gods zegen afsmeken over de toekomst.’      lees meer...

Walk of peace in Amsterdam op donderdag, 23 augustus 2018
 De Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede markeert dat 70 jaar geleden in Amsterdam de Wereldraad van Kerken is opgericht.
Loop met ons mee op 23 augustus 2018 tussen 12:30 en 15:30 uur vanaf de Hoftuin (achter de Hermitage)
lees meer...

MIVA vraagt aandacht voor Zimbabwe.
Op 25 en 26 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe.    lees meer...

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Een thomastuin...?
Achter onze kerkruimte op de Rijnstraat 109 bevindt zich een stadstuintje. Vanuit milieu overwegingen heeft Henk Haverkort daar wat over geschreven.  lees verder...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie augustus 2018 - China
Weer Oeigoerse studente verdwenen.

De Oeigoerse Guligeina Tashimaimaiti studeert in Maleisië. Ze verdween kort nadat ze op familiebezoek ging in China. Haar familie vreest dat ze in een heropvoedingskamp zit.  lees meer ...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.