Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geďnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Vasten....
Dry january ligt net achter ons. De maand waarin velen geen alcohol dronken… Er zijn vele manieren om te vasten en ergens van af te zien, voornamelijk voor je eigen gezondheid, fitheid en geluk. Vasten klinkt nieuw en trendy. Maar vasten heeft veel oude wortels.  lees meer...

Middag voor jezelf?
Een paar uur rustig en ongestoord in stilte zelf kunnen lezen, schrijven of studeren. Of zo maar in stilte wat nadenken of mediteren. In een stijlvolle omgeving.
Dat is in deze veertigdagentijd voor iedereen mogelijk in: Plein van Siena, Rijnstraat 109, op woensdagmiddag van 14.00u. tot 17.00u.
Dus op: 4, 11, 18 en 25 maart, en 1 en 8 april a.s.
Vrije toegang! - Snel wifi netwerk aanwezig.
Neem gerust eigen consumptie in je thermosfles mee.

Stille Omgang - Mirakelstad Amsterdam.
In de nacht van zaterdag 21 maart op zondag 22 maart 2020
Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amster-dam aan het feit dat het een oude bede¬vaarts¬plaats is, waar al sinds de mid¬del¬eeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds.   lees meer...

Vastenactie 2020 - Werken aan je toekomst.
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.    lees meer...

Plein van Siena Verhalenwedstrijd - Thema: vrijheid
 Na 28 jaar wordt de Bijlmerbajes afgebroken. Voor Plein van Siena is de sloop van de Bijlmerbajes aanleiding een verhalenwedstrijd uit te schrijven over: leven in vrijheid. Je verhaal kan gaan over gevangen zijn en bevrijd te worden. Of over hoe mensen met vrijheid omgaan. Of over waar en hoe mensen vrijheid zoeken en hopen te vinden. Of ...?
De wedstrijd is bedoeld voor jongeren van 12 t/m 23 jaar.
Lees meer op de site: www.pleinvansiena.nl

Even voorstellen
Mijn naam is Cees Backer en ik ben recentelijk benoemd als penningmeester van de parochie. Ik volg de heer Henri Marquenie op, die wegens privé omstandigheden, zijn werkzaamheden heeft neergelegd.
Het zal de parochianen wellicht opvallen dat ik niet in de parochie woonachtig ben of op regelmatige basis naar de kerk ga.
Dat komt doordat het een benoeming betreft voor een beperkte periode, op specifiek verzoek van bisschop-coadjutor Mgr. Hendriks. Dit in afwachting van (en ter voorbereiding op) de toekomstige samenwerking van de parochie binnen de regio.
Samen met mijn echtgenote Ageeth en twee kinderen (Karin en Robert) ben ik woonachtig in Velsen-Noord.
Ageeth en ik zijn beiden betrokken vrijwilligers bij de RK Parochie Sint Joseph. Het is een kleiner worden gemeenschap, maar naar mijn ervaring is het mooie hiervan dat de mensen erg op elkaar betrokken zijn.
Als accountant heb ik een financiële achtergrond. Vandaar dat het bisdom mij als freelancer inhuurt voor specifieke opdrachten met een financieel / bedrijfskundig karakter.
Graag kom ik binnenkort een keer nader kennismaken met u tijdens een viering op zondag en hoop u dan te mogen ontmoeten.
Een heleboel praktische zaken zullen (evenals voorheen) gedaan blijven worden door mevrouw Mechtild Maes.
Maar mocht u een vraag aan mij willen stellen, dan kunt u contact opnemen via cbacker@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of via 06-41184346.

Open spreekuur
Onze winkel is een ontmoetingsplaats, waar je welkom bent voor een goed, persoonlijk gesprek. Daarvoor is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met de pastor aan de kloostertafel. U kunt (ook zonder afspraak) binnenlopen voor ontmoeting en gesprek in het: OPEN SPREEKUUR, ELKE DINSDAG van 16.00 uur tot 17.30 uur in onze winkel op Rijnstraat 109.
       
pater Niesen o.p.

Plein van Siena
T
ussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie Egypte: Kritische onderzoeker opgepakt en gemarteld.
Patrick Zaki George werkt als onderzoeker bij een Egyptische mensenrechtenorganisatie. Hij startte vorig jaar met een masteropleiding Vrouwenstudies in Bologna, Italië. Toen hij op 7 november weer landde op het vliegveld van Caďro werd hij gearresteerd. George wordt beschuldigd van onder meer het verspreiden van nepnieuws via Facebook. Dit zijn onterechte aanklachten. Hij werd tijdens zijn verhoor gemarteld..  lees meer...

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2019. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geďnteresseerd is.... U kunt ook
hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.