Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geďnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Zoete gast van onze ziel
Hoe zou het zijn, als wij in geen enkele mate begiftigd zouden zijn met wijsheid, verstand en inzicht? Wat als wij en onze medemensen op geen enkele manier blijk gaven van liefde, geduld, zachtmoedigheid en zelfbeheersing? We zouden het er snel over eens zijn, dat ons samenleven dan al heel snel een totaal slagveld zou zijn.   lees meer...

Open kloosterdag 19 mei: Wat beweegt je?
Op zondag 19 mei 2019 openen diverse kloosters in het gehele land weer hun deuren. De zusters, paters en broeders nodigen u van harte uit. Zij gaan graag met u in gesprek over de vraag: “Wat beweegt je?”. Ze vertellen wat hen bewogen heeft te kiezen voor het leven als religieus en zich te wijden aan de inzet voor anderen en aan God.
Alle informatie is te vinden op:  www.openkloosterdag.nl of via 073-6921321  

Priesterwijding Stefan Mangnus o.p.
Op zaterdag 15 juni zal bisschop De Korte van ‘s-Hertogenbosch onze medebroeder Stefan Mangnus tot priester wijden. Dat gebeurt tijdens een eucharistieviering in de St. Dominicuskerk, ofwel Het Steiger in Rotterdam. De viering begint om 14.00 uur en je bent van harte welkom.
Stefan woont sinds afgelopen zomer in de communiteit van Rotterdam, waar hij werkt aan een proefschrift over het commentaar van Thomas van Aquino op het Johannesevangelie. Hij combineert dat werk met diaconale activiteiten in de stad. Op 17 november vorig jaar werd hij – ook in Het Steiger – diaken gewijd.
Stefan kent bisschop De Korte nog uit Groningen toen hij daar voor zijn intreden in de orde als bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs en catechese werkte. Ook was hij er pastoraal werker.  

Week Nederlandse Missionaris - Pinksteractie 2019
We erven deze wereld niet van onze ouders, maar lenen deze van onze kinderen’ ‘Ik ben geraakt door het lot van de inheemse bevolking in Chiapas, daarom blijf ik me inzetten voor de Maya’s,’ vertelt Jet Nauta (48). Met steun van de Week Nederlandse Missionaris en de parochie H. Laurentius in Hoogkarspel is zij als missionair werker uitgezonden naar Mexico. Het land waaraan zij haar hart heeft verloren.  lees meer...

Open spreekuur
Onze winkel is een ontmoetingsplaats, waar je welkom bent voor een goed, persoonlijk gesprek. Daarvoor is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met de pastor aan de kloostertafel. U kunt (ook zonder afspraak) binnenlopen voor ontmoeting en gesprek in het: OOPEN SPREEKUUR, ELKE DINSDAG van 16.00 uur tot 17.30 uur in onze winkel op Rijnstraat 109.
       
pater Niesen o.p.

Plein van Siena
T
ussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie mei 2019 - Iran: natuurbeschermers gemarteld en mogelijk ter dood veroordeeld.
Een groep natuurbeschermers in Iran krijgt mogelijk de doodstraf. De autoriteiten beschuldigen hen ervan dat ze hun werk als dekmantel gebruikten om militaire inlichtingen te verzamelen. In werkelijkheid vroegen ze aandacht voor milieuproblemen en onderzochten ze bedreigde diersoorten. De activisten zouden zijn gemarteld om bekentenissen af te leggen.   lees meer...

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2018. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geďnteresseerd is.... U kunt ook
hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.