Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Priester- en diakenwijding
Op zaterdag 17 november zal broeder Stefan Mangnus o.p. de diakenwijding en broeder Richard Steenvoorde o.p. de priesterwijding ontvangen door handoplegging van Mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam.
De wijding vindt plaats tijdens de eucharistieviering om 14.30u. in de St Dominicuskerk (Het Steiger), Hang 18 in Rotterdam.
U bent van harte welkom dit heugelijke feit mee te komen vieren en na afloop de broeders te feliciteren en elkaar te ontmoeten.
Graag vragen wij voor de wijdelingen uw gebed.
R. Dinklo o.p., provinciaal  

Advent
Het hele mysterie van Christus wordt door de kerk gedurende de jaarkring herdacht. Vanaf de menswording tot aan de dag van het pinksterfeest en tot aan de verwachting van de komst van de Heer.
De adventstijd heeft een tweevoudig karakter: het is de tijd van voorbereiding op het hoogfeest van kerstmis, waarop de komst van Gods Zoon onder de mensen wordt herdacht en gevierd. Maar het is ook de tijd waarin door deze vierende herdenking de aandacht wordt gericht op de verwachting van de tweede komst van Christus aan het einde der tijden. Om deze beide redenen is de advent de tijd van gelovige en blije verwachting.   lees meer...

Adventskrans
De adventskrans met de vier kaarsen die geleidelijk worden aangestoken, zondag na zondag, tot het hoogfeest van kerstmis, is de herinnering aan de verschillende etappes van de heilsgeschiedenis vóór Christus en symbool van het profetisch licht dat langzamerhand de nacht verlichtte van de verwachting tot het opgaan van de zon van de gerechtigheid.   lees meer...

Adventsactie
De Adventsactie 2018 besteedt aandacht aan meerdere projecten in meerdere landen. Een daarvan is een project in Malawi. In Malawi wordt een systeem voor geboorteregistratie opgezet.   lees meer...

Vredesparochie 100 jaar.
Op 9 dec. a.s. viert de Vredesparochie haar 100 jarig bestaan.   lees meer...

Zin om met R.K. leeftijdsgenoten (25-55 jaar) te gaan wandelen?
Het is de ideale manier om mede R.K. 25 plussers te ontmoeten en het R.K. geloof samen te delen.
lees meer...

Open spreekuur
Er is een open spreekuur in onze winkel op Rijnstraat 109. Bij wijze van proef. Onze winkel is vóór alles ook een ontmoetingsplaats, waar je welkom bent voor een goed gesprek. In dat kader is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met de pastor. Daarvoor kunt u (zonder afspraak) binnenlopen voor ontmoeting en gesprek in het: OPEN SPREEKUUR, IEDERE DINSDAG van 16.00u tot 17.30u.
p. A. Niesen o.p.

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie november 2018 - Sri Lanka - Activiste ernstig bedreigd.
Activiste ernstig bedreigd De Sri Lankaanse journalist en cartoonist Prageeth Eknaligoda verdween op 24 januari 2010 in de hoofdstad Colombo. Zijn vrouw Sandhya Eknaligoda, inmiddels een bekende activiste, vecht sindsdien voor gerechtigheid. Vanwege haar strijd wordt ze nu op sociale media lastig gevallen en zelfs met de dood bedreigd.   lees meer ...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.