Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Dag om je te herinneren
Overweging van pater A. Niesen o.p. bij Mat. 3, 13-17, op zondag 12 januari 2020
De 12de januari 2014 was ook een zondag. En ook de feestdag van de doop van Jezus. Op die dag zijn wij vanuit de Maranathakerk getrokken naar ons nieuwe onderkomen op Rijnstraat 109. Voor het eerst hebben wij toen daar de zondag gevierd. Het hoogfeest van de doop van Jezus in de Jordaan. Het derde en ook het oudste feest van de openbaring van de Heer. Het was en is nog steeds de plechtige presentatie van Jezus in onze wereld. In het verhaal van Matteus gaat de hemel voor hem open. Hij ziet de Geest van God over zich komen en hij hoort een stem die zegt: Deze is mijn welbeminde Zoon. In Hem vind ik vreugde.  lees meer...

Peiling Actie Kerkbalans
Perspresentatie op vrijdag, 17 januari 2020 in Utrecht.
Net iets meer dan 1.400 kerk¬gangers deden mee aan de Peiling Actie Kerkbalans 2020, een online enquête, waarin res¬pon¬denten dertien waarden een cijfer konden geven. Op deze manier hebben zij laten weten wat zij belangrijk vinden in hun kerk. De uitkomsten van de peiling worden op 17 januari ge¬pre¬sen¬teerd in het Museum Catharijne Convent. “Met de peiling willen we iedereen aan het denken zetten over de meerwaarde van de lokale kerk,” aldus Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans.      lees meer...

Start Actie Kerkbalans 2020: Samen van betekenis…….
De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan. Het thema is dit jaar ‘Samen van betekenis’.
Daarvoor ontvangt u op korte termijn een brief met het verzoek om bij te dragen.
Net als voor uw huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochie.
We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.  
U kunt uw kerkbijdrage storten op rekening: NL32 INGB 0004 5108 17 t.n.v. RK Kerkbestuur St Thomas van Aquino parochie, Rijnstraat 109, 1079 HA Amsterdam.
Helpt u mee?  Geef voor het werk in uw kerk!

Even voorstellen
Mijn naam is Cees Backer en ik ben recentelijk benoemd als penningmeester van de parochie. Ik volg de heer Henri Marquenie op, die wegens privé omstandigheden, zijn werkzaamheden heeft neergelegd.
Het zal de parochianen wellicht opvallen dat ik niet in de parochie woonachtig ben of op regelmatige basis naar de kerk ga.
Dat komt doordat het een benoeming betreft voor een beperkte periode, op specifiek verzoek van bisschop-coadjutor Mgr. Hendriks. Dit in afwachting van (en ter voorbereiding op) de toekomstige samenwerking van de parochie binnen de regio.
Samen met mijn echtgenote Ageeth en twee kinderen (Karin en Robert) ben ik woonachtig in Velsen-Noord.
Ageeth en ik zijn beiden betrokken vrijwilligers bij de RK Parochie Sint Joseph. Het is een kleiner worden gemeenschap, maar naar mijn ervaring is het mooie hiervan dat de mensen erg op elkaar betrokken zijn.
Als accountant heb ik een financiële achtergrond. Vandaar dat het bisdom mij als freelancer inhuurt voor specifieke opdrachten met een financieel / bedrijfskundig karakter.
Graag kom ik binnenkort een keer nader kennismaken met u tijdens een viering op zondag en hoop u dan te mogen ontmoeten.
Een heleboel praktische zaken zullen (evenals voorheen) gedaan blijven worden door mevrouw Mechtild Maes.
Maar mocht u een vraag aan mij willen stellen, dan kunt u contact opnemen via cbacker@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of via 06-41184346.

Open spreekuur
Onze winkel is een ontmoetingsplaats, waar je welkom bent voor een goed, persoonlijk gesprek. Daarvoor is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met de pastor aan de kloostertafel. U kunt (ook zonder afspraak) binnenlopen voor ontmoeting en gesprek in het: OPEN SPREEKUUR, ELKE DINSDAG van 16.00 uur tot 17.30 uur in onze winkel op Rijnstraat 109.
       
pater Niesen o.p.

Plein van Siena
T
ussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie Irak: Mensenrechtenadvocaat opgepakt en verdwenen
IDe 29-jarige advocaat Ali Jaseb Hattab al-Heliji is op 8 oktober ontvoerd. Twee dagen voor zijn verdwijning bedreigden mannen van de Irakese veiligheidsdienst hem. Ze zeiden dat hij moest ophouden met zich uit te spreken op Facebook over de vele demonstranten die gedood zijn tijdens de massaprotesten die begin oktober in Irak uitbraken  lees meer...

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2019. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is.... U kunt ook
hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.