Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:

Lauden met eucharistieviering door de week:
Elke donderdag om 9 uur, indien mogelijk
Let daarom op actuele berichten op de voorgaande zondag.


Zondag, 4 maart om 10:30 uur - Derde zondag van de veertigdagen
Ex. 20, 1-17; ps 19; 1 Kor. 1, 22-25;Joh. 2, 13-25
Woord-gebedsdienst - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep

Zaterdag, 10 maart van 14:00 tot 17:30 uur - Onze kerkruimte is open voor gebed en stilte.
Vrij binnenlopen voor stil gebed en het opsteken van een lichtje.
Lees de boodschap over de veertigdagen van paus Franciscus.

Zondag, 11 maart om 10:30 uur - Vierde zondag van de veertigdagen
2 Kron. 36, 14-23; ps 137; Ef. 2, 4-10; Joh. 3, 14-21
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p
.
Groene collecte
Misintenties: Gusta de Jong-Knebel

Zondag, 18 maart om 10:30 uur - Vijfde zondag van de veertigdagen
Jer. 31, 31-34; ps 51; Hebr. 5, 7-9; Joh. 12, 20-33
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p
.
Misintenties: Ria Isken-Rijkes

Zondag, 25 maart om 10:30 uur - Palmzondag
Marc. 11, 1-10; Jes. 50, 4-7; ps 22; Fil. 2, 6-11; Marc. 14 en 15 passim.
Liturgie van palmzondag
Wijding en uitdeling van palmtakjes
Lezing van fragmenten uit het lijdensverhaal
Korte overweging - eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

______________________________________________________________________________

Paastriduüm

De viering van pasen omvat drie dagen.
Zo mogelijk worden die als geheel gevierd.
Er is elke dag één gemeenschappelijke viering.

Donderdag, 29 maart om 19:00 uur - Witte donderdag
Ex. 12,1-14; ps 116; 1 Kor. 11, 23-26; Joh. 13, 1-15
Liturgie van witte donderdag
Eucharistie m.m.v. koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

Vrijdag, 30 maart om 15:00 uur - Goede vrijdag
Hebr. 4, 14-16; ps 31; Joh., 18,1 -19, 42
Liturgie van goede vrijdag: lijdensverhaal;
kruisverering en voorbeden - m.m.v. koor
na afloop gelegenheid tot stil gebed
 
 
Voor de kruishulde volstaat voor ieder één enkele bloem
Die is tevens voor de paasversiering.
Goede vrijdag is vanouds dag van vasten en onthouding

Zaterdag, 31 maart om 21:30 uur - Paaszaterdag
Gen. 1, 1 - 2,3; Ex. 14, 15-15,1; Jes. 55, 1-11; Rom.6, 3-11; Marc. 16, 1-8
Liturgie van de paaswake:
licht-ritueel, wake met schriftlezingen;
doopgedachtenis, eucharistie, m.m.v. koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Ria
Matto-v.d. Hart, Thijs en LKeny Blom, Johannes en Truus v. Muijen,
Henny Verjans, Gusta de Jong-Knebel; Ria Isken-Rijkes

Zondag, 1 april om 10:30 uur - Paaszondag
Hand. 10, 34a-43; ps 118; Kol. 3, 1-4; Marc. 16, 1-8
Liturgie van het hoogfeest van pasen: doopgedachtenis,
eucharsitieviering m.m.v. koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties:  levenden en overleden fam. v. Muijen-Klaasen, Henny Verjans

______________________________________________________________________________


Maandag, 2 april - Tweede paasdag

geen viering

Zondag, 8 april om 10:30 uur - Tweede zondag van Pasen
Hand. 4, 32-35; ps 118; 1 Joh. 5, 1-6; Joh. 20, 19-31
Woord-communiedienst - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep
Misintenties: overleden ouders

Zondag, 15 april om 10:30 uur - Derde zondag van Pasen
Hand. 3, 13-19; ps 4; 1 Joh. 2, 1-5a; Luk. 24, 35-48
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Groene collecte
Misintenties: Ria Isken-Rijkes

Zondag, 22 april om 10:30 uur - Vierde zondag van Pasen
Hand. 4, 8-12; ps 118; 1 Joh. 3, 1-2; Joh. 10, 11-18
Eucharistieviering - koor
Voorganger: Mgr. J. Hendriks, administrator van de parochie
Roepingenzondag.

 

 terug