Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:

Lauden met eucharistieviering door de week:
Elke donderdag om 9 uur, indien mogelijk
Let daarom op actuele berichten op de voorgaande zondag.


Zondag, 7 januari om 10:30 uur - Hoogfeest van de Openbaring van de Heer
Jes. 60, 1-6; ps 72; Ef. 3, 2-6; Matt. 2, 1-12
Woord-communiedienst - koor
Voorgangers: woorddienstgroep
Misintenties: om zegen voor het welslagen van een operatie

Zondag, 14 januari om 10:30 uur - Tweede zondag door het jaar
1 Sam. 3, 3-19; ps 40; 1 Kor. 6, 13-20; Joh. 1, 35-42
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p

Misintenties: Ria Isken-Rijkes, overleden ouders, Ria Matto-v.d. Hart

Zondag, 21 januari om 10:30 uur - Derde zondag door het jaar
Jon.3, 1-10; ps 25; Korr. 7, 29-31; Marc. 1, 14-20
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p
.
Misintenties: Gusta de Jong-Knebel

Zondag, 21 januari om 12:00 uur - Oecumenische lunch met gebed  - in de Vredeskerk
Tijdig opgeven a.u.b.    zie affiche

Zondag, 28 januari om 10:30 uur - Vierde zondag door het jaar
Deut. 18, 15-20; ps 95; 1 Kor. 7, 32-35; Marc. 1, 21-28

Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p
.

Zondag, 4 februari om 10:30 uur - Vijfde zondag door het jaar
Job. 7, 1-7; ps 147; 1 Kor. 9, 16-23; Marc. 1, 29-39
Meditatieviering met communie - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep

Zondag, 11 februari om 10:30 uur - Zesde zondag door het jaar
Lev. 13, 1-2 en 45-46; ps 32; 1 Kor. 10, 31 en 11, 1, Marc. 1, 40-45
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p
.
Misintenties: Gusta de Jong-Knebel, Thijs en Leny Blom

Woensdag, 14 februari om 19:00 uur - Aswoensdag - begin van de veertigdagentijd
Viering van woord en gebed, uitdeling van as - koor

Zondag, 18 februari om 10:30 uur - Eerste zondag van de veertigdagen
Gen. 9, 8-15; ps 25; 1 Petr. 3, 18-22; Marc. 1, 12-15
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p
.
Groene collecte
Misintenties: Ria Isken-Rijkes

terug