Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:

Lauden met eucharistieviering door de week:
Elke donderdag om 9 uur, indien mogelijk
Let daarom op actuele berichten op de voorgaande zondag.


Zondag, 4 juni om 10:30 uur - Pinksterzondag
Hand. 2, 1-11; ps 104; 1 Kor. 12, 3-7 + 12-13; Joh. 20, 19-23
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Thijs en Leny Blom

Zondag, 11 juni om 10:30 uur - Zondag van de Heilige DrieŽenheid
Ex. 34, 4-6 + 8-9; ps 166; Kor. 13, 11-13; Joh. 3, 16-18
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Ria Isken-Rijkes

Zondag, 18 juni om 10:30 uur - Zondag Sacramentsdag
Deut. 8, 2-3;, 14b-16a; ps 147b; ! Kor. 10, 16-17; Joh. 6, 51-58
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties:
Gusta de Jong-Knebel

Vrijdag 23 juni - Feest van het H. Hart

Zaterdag, 24 juni - Geboorte van St. Jan de Doper

Zondag, 25 juni om 10:30 uur - Twaalfde zondag door het jaar
Jer. 20, 10-13; ps 6; Rom. 5, 12-15; Mat. 10, 26-33
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties:
overleden ouders

Woensdag, 28 juni - H. Apostelen Petrus en Paulus

Zondag, 2 juli om 10:30 uur - Dertiende zondag door het jaar
2 Kon. 4, 8-11, 14-16a; ps 89; Rom. 6, 3-4 + 8 + 11; Matt. 10, 37-42
Woord-gebedsdienst - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep

Zondag, 9 juli om 10:30 uur - Veertiende zondag door het jaar
Zach. 9, 9-10; ps 145; Rom. 8, 9 + 11-13; Matt. 11, 25-30
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties:
Gusta de Jong-Knebel

Dinsdag, 11 juli - H. Benedictus, patroon van Europa

Zondag, 16 juli om 10:30 uur - Vijftiende zondag door het jaar
Jess. 55, 10-11; ps 65; Rom. 8, 18-23; Matt. 1-23
Woord-communiedienst - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep
Misintenties: Ria Isken-Rijkes
Groene collecte

Zaterdag, 22 juli - H. Maria Magdalena

Zondag, 23 juli om 10:30 uur - Zestiende zondag door het jaar
Wijsh. 12, 13 + 16-19; ps 86; Rom. 8, 26-27; Matt. 13, 24-43
Woord-gebedsdienst met communie - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep
Misintenties: overleden ouders

Dinsdag, 25 juli - H. Apostel Jacobus

Donderdag, 27 juli - Z. Titus Brandsma

Zondag, 30 juli om 10:30 uur - Zeventiende zondag door het jaar
1 Kon. 3, 5+7-12; ps 119; Rom. 8, 28-30; Matt. 13, 44-52
Woord-communiedienst - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep

Zondag, 6 augustus om 10:30 uur - Gedaanteverandering van de Heer
Dan. 7, 9-10, 13-14; ps 97; 2 Petr. 1, 16-19; Matt. 17, 1-9
Woord-communiedienst - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep

Dinsdag, 8 augustus - H. Dominicus

Woensdag, 9 augustus - H. Teresia Benedicta (Edith Stein)

Zondag, 13 augustus om 10:30 uur - Negentiende zondag door het jaar
1 Kon. 19, 9a+11-13a; ps 85; Rom. 9, 1-5; Matt. 14, 22-33
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p

Dinsdag, 15 augustus om 19:00 uur - Maria ten Hemelopneming
Apok. 11, 19a + 12, 1-6a + 10; ps 45; 1 Kor. 15, 20-26; Luk. 1, 39-56
Vesper met eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

Zondag, 20 augustus om 10:30 uur - Twintigste zondag door het jaar
Jes. 56, 1 + 6-7; ps 67; Rom. 11, 13-15 + 29-32; Matt. 15, 21-28
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p
Groene collecte

Zondag, 27 augustus om 10:30 uur - Eenentwintigste zondag door het jaar
Jes. 22, 19-23; ps 138; Rom. 11, 33-36; Matt. 16, 13-20
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p
Extra collecte voor MIVA  - lees meer...

Maandag, 28 augustus - H. Augustinus

Zondag, 3 september om 10:30 uur - TweeŽntwintigste zondag door het jaar
Jer. 20, 7-9; ps 63; Rom. 12, 1-2; Matt. 16, 21-27
Woord-gebedsdienst met communie - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep

Zondag, 10 september om 10:30 uur  - DrieŽntwintigste zondag door het jaar
Ez. 33, 7-9; ps 95; Rom. 13, 8-10; Matt. 18, 15-20
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p

Zaterdag, 16 september - Opening van het niewue seizoen Plein van Siena.

terug