Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:

Lauden met eucharistieviering door de week:
Elke donderdag om 9 uur, indien mogelijk
Let daarom op actuele berichten op de voorgaande zondag.


Zondag, 6 mei om 10:30 uur - Zesde zondag van Pasen
Hand. 10,25-26 + 34-35 = 44-48; ps 98; 1 Joh. 4, 7-10; Joh. 15, 9-17
Meditatieviering met communie - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep

Donderdag, 10 mei om 10:30 uur - Hemelvaart van de Heer
Hand. 1, 1-11; ps 47; Ef. 1, 17-23; Marc. 16, 15-20
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

Zondag, 13 mei om 10:30 uur - Zevende zondag van Pasen
Hand. 1, 15-26; ps 103; 1 Joh. 4, 11-16; Joh. 17, 11b-19
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Groene collecte
Misintenties: Thijs en Leny Blom, Ria Isken-Rijkes

12 t/m 20 mei - WEEK VOOR DE NEDERLANDSE MISSIONARIS
Lees hier het artikel over de week voor de Nederlandse missionaris
De offerkist bevindt zich in onze kerkzaal.

Zondag, 20 mei om 10:30 uur - Pinksterzondag - Hoogfeest
Hand. 2, 1-11; ps 104; 1 Kor. 12, 3b-13; Joh. 20, 19-23
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Lucia reijs, Gusta de Jong-Knebel

Zondag, 27 mei om 10:30 uur - Zondag van de H. DrieŽenheid
Deut. 4, 32-40; ps 33; Rom. 8, 14-127; Matt. 28, 16-20
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Overleden ouders

Zondag, 3 juni om 10:30 uur - Sacramentsdag
Ex.  24, 3-8; ps 116; Hrbtr. 9, 11-15
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Thijs en Leny Blom

Omdat op deze eerste zondag van juni Sacramentsdag wordt gevierd,
hebben we gekozen voor een eucharistieviering.
De woord-gebedsdienst wordt gevierd op 10 juni.

Zondag, 10 juni om 10:30 uur - Tiende zondag door het jaar
Gen.3, 9-15;ps 130; 23 Kor. 4, 13 + 5, 1; Marc. 3, 20-35
Woord-gebedsdienst - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep
Misintenties: Gusta de Jong-Knebel

Zondag, 17 juni om 10:30 uur - Elfde zondag door het jaar
Ez. 17, 22-24; ps 92; 2 Kor. 5, 6-10; Marc. 4, 26-34
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Ria Isken-Rijkes

 

 terug