Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:

Lauden met eucharistieviering door de week:
Elke donderdag om 9 uur, indien mogelijk
Let daarom op actuele berichten op de voorgaande zondag.


Zondag, 5 maart om 10:30 uur - Eerste zondag van de vasten
Gen. 2, 7-9+ 3, 1-7; ps 51; Rom. 5, 12-1'; Matt. 4, 1-11
Woord-gebedsdienst - koor
Voorgangers: woorddienstgroep

Zondag 12 maart om 10:30 uur - Tweede zondag van de vasten
Gen. 12, 1-4a; ps 33; 2 Tim. 1, 8b-10; Matt. 17, 1-9
eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

Misintenties:
Ria Isken-Rijkes

Zondag, 19 maart om 10:30 uur - Derde zondag van de vasten
Ex. 17, 3-7; ps 95; Rom. 5, 1-2 + 5-8; Joh. 4, 5-42
Woord-communiedienst - koor
Voorgangers: woorddienstgroep

Zondag, 26 maart om 10:30 uur - Vierde zondag van de vasten
1 Sam. 16, 1-13; ps 23; Ef. 5, 8-14; Joh. 9, 1-41
eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: overleden ouders

Zondag, 2 april om 10:30 uur - Vijfde zondag van de vasten
Ez. 37, 12-14; ps 130; Rom. 8, 8-11; Joh. 11, 1-45
Woord-gebedsdienst met communieviering - koor
Voorgangers: woorddienstgroep

Zondag, 9 april om 10:30 uur - Palm- of passiezondag
Matt. 21, 1-11; Jes. 50, 4-7; ps. 22; Fil. 2, 6-11; Matt. 26 en 27
Liturgie van de palmen en lezing van fragmenten uit het Lijdensverhaal - Korte overweging.
eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

________________________________________________________________________________


PAASTRIDUUM

De paasviering omvat drie dagen. Zo mogelijk worden die door iedereen als één geheel gevierd.
Er is elke dag één gemeenschappelijke viering.

Donderdag, 13 april om 19:00 uur - Witte donderdag
Ex. 12, 1-14;ps 116; 1 Kor. 11, 23-26; Joh. 13, 1-15
eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
na afloop: een kwartier stil gebed

Vrijdag, 14 april om 15:00 uur - Goede vrijdag
Herdenking van het Lijden des Heren - koor
Lijdensverhaal - kruishulde (één bloem volstaat!)
Na afloop: een kwartier stil gebed
Goede vrijdag is dag van vasten en onthouding.

Zaterdag, 15 april om 21:30 uur - Stille zaterdag - paaswake
Gen. 1, 1-2, 3; Ex. 14, 15-15,1; Jes. 55, 1-11; Rom 6, 3-11; Matt. 28, 1-10
Licht-ritueel; wake met Schriftlezingen; doopgedachtenis
eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Thijs en Leny Blom, Ria Matto v.d. Hart,Johannes en Truus van Muijen,
Henny Verjans, Ria Isken Rijkes, Gusta de Jong-Knebel

Zondag, 16 april om 10:30 uur - Hoogfeest van pasen
Hand. 10, 34-43; ps 118; Kol. 3, 1-4; Matt. 28, 1-10
Liturgie van paaszondag - doopgedachtenis
eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: overleden ouders, levenden en overleden fam. v. Muijen-Klaasen,
Henny Verjans.
________________________________________________________________________________


Maandag, 17 april - maandag onder het octaaf van pasen (Tweede paas
dag)
geen viering.

Zondag, 23 april om 10:30 uur - Tweede zondag van pasen / Beloken pasen
Hand. 2, 42-47; ps 118; 1 Petr. 1, 3-9; Joh. 20,19-31
eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

Zondag, 30 april om 10:30 uur - Derde zondag van pasen
Hand. 2, 14 + 22-32; ps 16; 1 Petr. 1, 17-21; Luk. 24, 13-35
eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.


terug

 

17