Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

Wandelingen op Zorgvlied

Hoeveel van degenen, die op Zorgvlied liggen begraven, zijn omgekomen door geweld? Aan de grafstenen is dat meestal niet af te lezen.

En hoevelen liggen er op begraafplaatsen in de wereld, die zeker door geweld zijn gestorven? En met name door geweld van overheidswege. Niet te tellen. Vooral in landen, waar dictators of dictatoriale regiems aan de macht waren en zijn. Je ziet het gebeuren, je hoort er elke dag over: regeringen, die hun eigen bevolking uitmoorden, martelen, monddood maken. Je ziet en hoort het, maar je kunt het niet begrijpen.

Mensenrechtenorganisaties spannen zich voortdurend in om aan die volkerenmoorden een eind te maken of ze tenminste aan de kaak te stellen. Maar is het eigenlijk niet hemeltergend, dat er mensenrechtenorganisaties moeten zijn om de bevolking tegen haar eigen overheid te beschermen?

Een overheid, die eigenlijk alleen maar ten dienste moet staan van dat volk en zichzelf daar nooit boven mag verheffen. Een overheid, die mijns inziens alleen maar legitiem is, als zij door en vanuit het volk wordt gekozen en benoemd. Een overheid, die dus geen eigen belang kan hebben, maar slechts de belangen van het volk dient.

Maar in sommige landen is sprake van een andere overheid. Een overheid, die zichzelf boven alles stelt, zich God waant en het volk knecht, martelt en uitmoordt. Een overheid, die elke oppositie uitsluit en zich daarmee karakteriseert als totalitair. Een overheid, die vaak ook nog de dans ontspringt. Je ziet en hoort het, maar je kunt het haast niet begrijpen. Ook niet dat er mensen zijn, die achter dat soort overheden staan om mee te profiteren.

En anderen wellicht gevoed door grote angst voor verraad. Als we onze ogen goed de kost geven, zullen we trouwens zien, dat deze wereld vele totalitaire systemen kent en dat die niet alleen zijn beperkt tot landen.

Op Zorgvlied liggen ze zeker; slachtoffers van het totalitaire geweld van de Tweede Wereldoorlog. In vele andere landen liggen er ook miljoenen begraven. We hebben de mensenrechtenorganisaties helaas nog bikkelhard nodig.

We weten wat ons te doen staat.  

  terug