Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

Wandelingen op Zorgvlied

Op een zonnige dag las ik op een bankje op Zorgvlied in het Boek van Wijsheid, van Arun Gandhi over zijn grootvader Mahatma Gandhi onderstaand verhaal:

Mijn grootvader begreep dat onze levens en lotsbestemmingen met elkaar zijn verstrengeld, en dat we nederigheid nodig hebben om te onderkennen dat we werkelijk van elkaar afhankelijk zijn. Hij illustreerde die les toen hij me eens vroeg mijn spinnewiel naar zijn kamer te brengen. Ik kwam naar hem toe en ging zitten, me verheugend op een poosje praten en spinnen met hem.
In plaats daarvan vroeg hij me het spinnewiel uit elkaar te halen. Ik was met stomheid geslagen, maar ik deed wat hij vroeg en zat even later met alle onderdelen verspreid om me heen. Ik had kunnen weten dat Bapuji (= Mahatma Gandhi) altijd een reden had voor dit soort vragen. Vervolgens zei hij dat ik wat katoen moest spinnen.
‘Dat kan niet! Het spinnewiel is uit elkaar gehaald.’
‘Goed, zet het dan maar weer in elkaar.’
Een beetje geïrriteerd door al die verspilde tijd begon ik het spinnewiel weer in elkaar te zetten. Toen ik bijna klaar was, stak hij zijn hand uit en pakte hij een veertje dat onder het kleinste wiel bevestigd moest worden. Hij hield het in zijn hand en was duidelijk niet van plan het terug te geven.
‘Zonder veertje kan ik het spinnewiel niet in elkaar zetten.’ zei ik.
‘Waarom niet? Het is maar een heel klein onderdeel.’
‘Jawel, maar ik heb het nodig om het spinnewiel in werking te zetten.’
‘Waarom? Het is zo klein dat het vast niet belangrijk is.’
Hij kneep met z’n ogen, alsof hij het nauwelijks op zijn hand kon zien liggen. ‘Je kunt vast wel spinnen zonder dit veertje.’
‘Nee, dat lukt niet,’ zei ik stellig.
‘Precies,’zei Bapuji met een verheugde ondertoon. Hij wachtte tot de les tot me doordrong en legde vervolgens uit: ‘Elk onderdeeltje is belangrijk en noodzakelijk voor het geheel. Net zoals dit veertje nodig is om het spinnewiel goed te laten werken, is ieder mens onderdeel van de grote maatschappij. Niemand is onbelangrijk of vervangbaar.
We werken samen als één geheel.’

Het deed me denken aan 1 Korintiers, 12, 12-28. Wijsheid en inspirerende woorden zijn van alle eeuwen.  

Rob de Groot

 terug