Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

ONDER WOORDEN

De boeken in deze rubriek zijn verkrijgbaar dan wel te bestellen bij de boekwinkel van Plein van Siena, Rijnstraat 109, ook voor interessante tweedehands boeken.  

 

 

Zielen winnen
Erik Borgman

De meest invloedrijke theoloog van Nederland weet als geen ander zijn inspiratie en wijsheid te delen met een groot publiek. Dat doet hij opnieuw in dit boek, ongetwijfeld zijn meest persoonlijke boek tot nu toe. In deze nieuwe uitgave maakt hij een verrassende reis door zijn eigen leven: langs scharniermomenten die soms ook confronterend waren maar zijn betrokkenheid en visioen alleen maar deden groeien en langs teksten en overwegingen die hij de afgelopen decennia op diverse plekken heeft uitgesproken. Zo is dit boek een persoonlijke tocht door zijn leven en zijn werk geworden, met vergezichten over kerk, geloof en God die je als lezer nooit meer wilt vergeten. Een inspirerend boek van een gedreven theoloog die altijd op een verrassende manier naar de toekomst van leven en geloof kijkt.
Uitg. Berne Boek, € 18,95

Het katholieke geloof ontdekken
Van de Bijbel tot de sacramenten

Hoe geef je antwoord op alle vragen die kinderen hebben over God, het christelijk geloof en de katholieke Kerk? Zou het niet leuk zijn als je daar prachtige, eenvoudige verhalen voor kon gebruiken?
Dit boek neemt kinderen mee door de Bijbel, helpt hen te ontdekken wie Jezus is, vertelt over de geschiedenis van de katholieke Kerk en legt uit wat het katholieke geloof allemaal inhoudt. Dankzij de eenvoudige taal en de schitterende illustraties is het een boek geworden waar kinderen uren van kunnen genieten.
Uitg. Berne Boek, € 19,90  

De wonderlijke kerst van papa Panov
Lev Tolstoi
Het sfeervolle kerstverhaal

De wonderlijke Kerst van papa Panov van Tolstoj verwarmt ieders hart. Het is Kerst en papa Panov verwacht een bijzondere bezoeker. Alles gaat anders dan de oude schoenmaker verwacht. Toch is aan het eind van de dag de sprankeling in zijn ogen terug. Dit Kerstverhaal voert terug tot een oud Frans verhaal van Ruben Saillens. Leo Tolstoj bewerkte de tekst tot een Russisch volksverhaal. Mig Holder heeft met haar hervertelling in 1976 het verhaal opnieuw tot leven gebracht voor nieuwe generaties lezers. De sfeervolle illustraties van Tony Morris en de eigentijdse vertaling van deze editie dragen daaraan bij.
Uitg. Kok, isbn 9789043528788, € 12,99

Wereld zonder einde
Reflecties op mijn leven als monnik -
Thomas Keating, Lucette Verboven

In ‘Wereld zonder einde’ reflecteert trappist Thomas Keating op zijn leven als monnik. Hij kijkt terug op zijn lange leven en zijn eigen spirituele ontwikkeling. Thema’s als ontwaken, de aard van geluk en het doel van het sterven komen aan de orde. Keating schrijft over universele thema’s, zoals identiteit, transformatie, stilte, de natuur, de kosmos en de zoektocht naar een betekenisvoller leven.
In dit boek is ook een interview opgenomen met Joseph Boyle, de abt van het klooster waar Keating woont. ‘Keatings diepgaande publicaties over monastiek leven zijn een eyeopener voor iedereen die spirituele verdieping zoekt.' - Thomas Quartier, monnik en theoloog
Uitg. Kok, isbn: 9789043528832, € 17,99

Aandachtig leven
Piet van Die

Geloven kan verrassen eenvoudig zijn: gewoon proberen te doen wat Jezus leerde. Zijn woorden zijn vaak voor iedereen verstaanbaar. Je hoeft ze alleen maar vorm te geven in je leven. Maar daar wringt de schoen vaak. We zijn druk, druk, druk. ‘Geen tijd!’ klagen we. We hollen van het een naar het ander. Ondertussen raken we buiten adem en verlangen naar rust en eenvoud. ‘Aandacht leven’ wil helpen om uit die cirkel te komen. Het laat zien dat juist de woorden van Jezus de weg wijzen om met meer vreugde en voldoening te leven.
Uitg. Narratio, isbn 9789052634753, € 12,50  

Barmhartig leven
Arthur Alderliesten

Barmhartig zijn. Niet alleen in denken, maar vooral in doen; als manier van leven. Daartoe inspireert dit boekje over de bekende 'zeven werken van barmhartigheid', uitgegeven in het 'Jaar van de Barmhartigheid'. Barmhartigheid is de beste vorm van aansluiting op de huidige cultuur. Bonhoeffer stelde al in 1945:
'Ons christen-zijn zal in deze tijd bestaan uit slechts twee elementen: bidden en onder de mensen gerechtigheid doen.' Barmhartig zijn dus, omdat Christus je ertoe oproept. Het begint bij mededogen, maar het stopt daar niet. Het kost wel wat: je geld, maar ook je tijd. Je hele leven! Korte intermezzo's tussen de hoofdstukken bieden een praktische spiegel.
Arthur Alderliesten (1979) studeerde Bedrijfskader en Communicatie en is als directeur verbonden aan de VBOK. In 2004 raakte hij bij het lezen van Verzet en Overgave gefascineerd door de persoon van Bonhoeffer. Zijn bewondering voor de actualiteit van diens denken inspireerde hem tot tientallen artikelen en lezingen. Uitg. Berneboek, € 11,50

Dieper dan woorden
Het Credo, een geloof dat verbindt
Broeder David
Steindl-Rast
‘Diepe innerlijke vrede, een gevoel van verbondenheid, en een stevig anker in het eeuwige Nu van het gegeven moment, zijn enkele van de vruchten die worstelende mensen door de eeuwen heen geplukt hebben wanneer ze het Credo baden en op die manier hun geloof tot uitdrukking brachten,’ – aldus broeder David Steindl-Rast in de inleiding van zijn boek Dieper dan woorden. Hij schreef dit boek naar aanleiding van een opmerking van de Dalai Lama, die tegen hem had gezegd: ‘Wij hebben zoveel gemeenschappelijk, jij en ik, maar er is één ding dat ons scheidt: het idee van een goddelijke Schepper.’
Het Credo – de apostolische geloofsbelijdenis – gebruikt de taal van de christelijke traditie, maar spreekt met de stem van een spiritualiteit die dieper gaat dan welke traditie ook. Door bij iedere zin van deze oudste christelijke geloofsbelijdenis drie vragen te stellen: ‘Wat betekent dit eigenlijk?’, ‘Hoe weten we dit?’ en ‘Waarom is dit belangrijk?’ brengt broeder David Steindl-Rast deze tekst tot nieuw leven.
Hij maakt duidelijk dat deze tekst, die slechts uit iets meer dan honderd woorden bestaat, een universeel geloof verwoordt. Het is een boodschap van vertrouwen, liefde, verbondenheid, compassie en vrede.
Uitg. Valkhof Pers, isbn 978 90 5625 481 0, €18,50  

Kettingdragers
Doreen Hazel
Dit boek is een persoonlijke zoektocht naar vrijheid, vrijheid in geloven en in kerk zijn en vrijheid in zijn. Het is van belang voor de gemeenschappelijke toekomst van alle mensen, dat scheef gegroeide verhoudingen tussen zwarte en witte mensen recht gemaakt worden. Van witte mensen vraagt dit de bereidheid om naast Rembrandt, Beethoven en Bach, ook slavernij, kolonialisatie, imperialisme en wit superioriteitsdenken te aanvaarden als onderdeel van hun culturele erfenis. Voor zwarte mensen betekent dit, dat zij hun werkelijke geschiedenis van slavernij, kolonialisatie, imperialisme en geïnternaliseerd racisme onder ogen moeten zien en verwerken om vandaar uit aan vergeving en verzoening te gaan werken. Uitg. Narratio, isbn 9789052638584, € 10,00

Dubbele dialoog
Vrouwen en mannen in interreligieuze ontmoetingen
Riet
Bons-Storm en Nelly van Doorn-Harder
Dit boek probeert de mechanismen naar boven te halen die ertoe leiden dat vrouwen binnen de dialoog onzichtbaar en ongehoord lijken te blijven, terwijl ze vaak een groot deel van het voetwerk doen. Ligt het aan de religieuze hokjes, die van gender, of zijn er andere krachten die hen op de achtergrond houden? De schrijvers, vrouwen en mannen, gaan er vanuit dat in het huidige Nederland interreligieuze ontmoetingen nog steeds van groot belang zijn voor het vormen van nieuwe maatschappelijke middenvelden. En dat deze activiteiten sterker worden en aan effectiviteit winnen als vrouwen én mannen vanuit hun visies en expertise meedoen. Uitg. Narratio, isbn 9789052638577, € 20.00  

Huis van de armen
Johannes vertelt over Jezus
Roel Pomp

Op het eiland Patmos, waarheen hij verbannen is door de Romeinse overheid, denkt de oude apostel Johannes na over zijn leven met Jezus.
Hij gaat erover schrijven op verzoek van jongeren uit de gemeenten waar hij voorganger is geweest. Centraal in zijn overdenkingen staat het dorpje Bethanië (‘Huis van de armen”). Al schrijvend houdt Johannes zich ook bezig met de visie van Paulus op Jezus en laat hij uitvoerig Marcus aan het woord, die als kind de Joods-Romeinse oorlog meemaakte.
Uitg. Narratio, isbn 9789052639482, € 12.50

Vrede dichterbij
Wijsheid voor verwarrende tijden
Hein Stufkens

Vrede, hoe ver weg lijkt die soms, zowel in onze directe omgeving als in de wereld die dagelijks via de media onze huiskamer binnenkomt. Dit boek brengt vrede dichterbij. Het geeft inzicht in de oorzaken van onze eigen onvrede en van conflicten in de wereld. En het biedt handreikingen en oefeningen om meer in vrede te leven met jezelf en anderen, en zo een bron van vrede te worden in deze woelige wereld. Als een rode draad loopt door dit boek de oproep tot gelijkmoedigheid, die kwaliteit die al sinds de Oudheid door filosofen en mystici wordt aanbevolen als de kortste weg naar vrede. De gelijkmoedige lijkt op een vijver met rustig water en is vrij van de keten van actie en reactie die steeds weer tot onvrede en geweld leidt.
Hein Stufkens biedt ons een gids naar de gelijkmoedigheid.
Lichtvoetig gaat hij voor op het steile pad. Als een goed docent doseert hij zijn levenswijsheid, en kruidt haar met humor.
Uitg. Berneboek, € 17,95

Jezus als rolmodel
Maarten van
Immerzeel
Jezus als rolmodel: welke eigenschappen van Jezus kunnen als voorbeeld dienen voor ons eigen leven? In dit boek bespreekt Maarten van Immerzeel er vijftien. Jezus was leerbaar, doelgericht, standvastig, barmhartig, mild, confronterend, evenwichtig, gelovig, moedig, vergevingsgezind, betrouwbaar, bezielend, samenbindend, menselijk en bevrijdend.
Deze eigenschappen en de manier waarop Jezus heeft geleefd, vormen de basis voor dit inspirerende boek. Maarten van Immerzeel gebruikt diverse bronnen om de thema's te verhelderen en de laten aansluiten op ons leven in deze tijd.
Uitg. Berneboek, € 13,50  

De waterdruppel
Weg van God
Ernst Marijnissen o.p.

‘Hoe langer een blinde leeft hoe meer hij ziet. Aldus een Joods spreekwoord vol doorleefde werkelijkheid en diepzinnige wijsheid.
Toen mijn vader vroeg: zullen we zondag naar de kerk gaan, vond ik dat leuk. We schrijven 1937 en ik was elf jaar. Ons gezin is dan nog niet (rooms)katholiek, maar toen het een half jaar nadien met alle daartoe vereiste rituelen in de kerk was opgenomen wist deze zich omgeven door de synagoge. Links en rechts woonden namelijk onze Joodse buren. Van God wist ik hoegenaamd niets maar de Joden waren goede vrienden, en een mensenleven later en een schat aan ervaringen rijker begrijp ik nu dat toen mijn verhaal met God begon.
Het gelovig milieu, dat mij in hoog tempo weldra omsloot, hielp mij het bestaan van God als vanzelfsprekend te aanvaarden. Later – middels de godsbewijzen van Thomas van Aquino – stevig onderbouwd was er geen wrikken meer aan. Totdat leven en werken mij onderdompelden in die paradijselijke vijver van catechese en exegese, waar ik tot een daadwerkelijk lezen van de bijbel kwam en het bestudeerde systematisch met anderen begon te communiceren. Om het met mijn tijdens de Shoa omgekomen Joodse buren te zeggen: ik ontdekte de weg of de Torah.
Alle godsbeelden sneuvelden totdat Johannes, begenadigd catecheet en evangelist, me bij de hand nam en leerde: niemand heeft ooit God gezien, maar wie Jezus van Nazaret ziet heeft de Vader gezien. Vertaal bijbel met menswording, beschouw leven als een waterdruppel, langzaam naar het einde reikend, en je bent weg van God.’
Ernst Marijnissen is dominicaan en werkzaam in leerhuis en bezinning.
Hij publiceerde verschillende boeken, o.a. een commentaar op het Johannesevangelie (1987-1992), de Jozefverhalen (1998) en het Hooglied (2009).
Uitg. Valkhof Pers, ISBN 9789056254834, €22,50

God ontmoeten in Paulus
Rowan Williams Rowan
Williams belicht in dit mooi geschreven boek de kern en het doel van Paulus' brieven. Hij richt daarbij vooral de focus op de sociale omgeving van Paulus, waarin het christen-zijn iets nieuws met zich meebracht dat bepaald niet zonder risico was. Williams schrijft ook met gevoel over de wonderlijke manier waarop het gedrag en de taal van de christelijke gemeente in de tijd van Paulus werd gevormd. Daarmee helpt hij ons dichterbij de spiritualiteit van Paulus te komen.
Het boek is makkelijk te lezen en staat vol met verhelderende spirituele inzichten. Het is een perfecte start voor beginners, maar ook geschikt voor wie de brieven al meerdere malen heeft gelezen en ze in een fris, nieuwe licht opnieuw wil ontdekken. Bij elk hoofdstuk staan vragen voor reflectie en groepsgesprek. Het boek bevat - voor elk van de zeven weken rond Pasen - ook een lees-rooster met daarbij een inspirerende tekst en een gebed.
Rowan Douglas Williams (1950) is Brits theoloog en schrijver van talrijke boeken. Hij was jarenlang aartsbisschop van Canterbury en geestelijk leider van de Anglicaanse Kerk.
Uitg. Berneboek, € 14,90  

Als de hemel de aarde raakt
Overwegingen bij evangelieteksten van Mattheüs
Jozef Poelman

De hemel lijkt soms zo ver weg van de aarde. Spelen bergen daarom een grote rol in het evangelie naar Mattheüs? Maar het gaat, zegt Jozef Poelman uit eigen ondervinding en door zijn ontmoeting met mensen, steeds om de afdaling, om de aarde, om de schat die verborgen is in ons. In deze overwegingen bij Mattheüs staat hij stil bij dat hemelse perspectief: onze goddelijke waardigheid en tegelijk ons omgaan met elkaar bij ziekte, verdriet of eenzaamheid.
Uitg. Narratio, isbn 9789052634759, € 10.00

De Tien Geboden
Marc-Alain Ouaknin
Marc-Alain Ouaknin legt op een heldere en aanstekelijke manier de oorspronkelijke tekst van de Tien Geboden uit, maar herformuleert ze ook in de taal van de 21ste eeuw. De Tien Geboden is een hartstochtelijk pleidooi voor een speelse, creatieve en vooral onorthodoxe omgang met teksten: deze geboden zijn helemaal geen geboden, maar verwijzen naar een dynamische ethiek van de toekomst. ‘Accepteer nooit zonder meer wat geschreven staat. Interpreteren is in opstand komen tegen wat in de tekst niet ethisch is. […] Dat stelt ons in staat in rechtvaardigheid en goedheid te leven: dat is de ethiek van de Tien Geboden.’
De Tien Geboden werden meer dan drieduizend jaar geleden aan Mozes gegeven, zo zegt het bijbelboek Exodus. Ze zijn tot een van de fundamenten van ons westerse besef van normen en waarden geworden. Of men nu religieus is of niet, deze 'geboden', 'woorden' of 'aanwijzingen' – zoals ze ook wel worden genoemd – vormen het klankbord voor onze ethische dilemma's, discussies en beslissingen.
Marc-Alain Ouaknin (spreek uit: waknien) is rabbijn en filosoof. Hij is een groot kenner van de Talmoed, de kabbala en het chassidisme. In zijn werk – in meer dan dertig talen vertaald – vervlecht hij uiteenlopende joodse tradities en filosofische scholen.
Uitg. Skandalon, isbn: 978-94-92183-28-6, € 22,95

Alles voor allen
een nieuwe catechismus
Huub Oosterhuis

Het boek ‘Alles voor allen’ is een nieuwe catechismus van Huub Oosterhuis. Uit zijn vele publicaties, preken en overwegingen heeft theoloog en liturgist Kees Kok, in overleg met de auteur, een ander soort ‘catechismus’ gedistilleerd. Hierin wordt geprobeerd aan de hand van het ‘Grote Verhaal’ van de Joodse en van de ‘messiaanse’ (‘oerchristelijke’) traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek-protestant en voor alle mensen van goede wil. Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, hebben geen flauw idee meer waar het in het christelijk geloof om gaat. In deze nieuwe catechismus worden de wezenlijke vragen helder beantwoord.
Uitgeverij: Kok, ISBN: 9789043527989  

Wat de feesten ons vertellen
Anite Haverkamp
In ‘Wat de feesten ons vertellen’ staan zeven feesten centraal. Van Advent tot en met Pinksteren worden kunstwerken verbonden met verhalen. Zo wordt duidelijk hoe rijk onze beeld- en verteltraditie is. Uitgangspunt vormen de prenten van Romeijn de Hooghe, ingebonden in een tweedelige Statenvertaling uit 1715. Deze kleurrijke zoekplaatjes worden gespiegeld aan kunstvoorwerpen uit de rijke collectie van Museum Catharijneconvent Utrecht. De begeleidende tekst biedt een aanzet tot bezinning en verdieping. Uitg. Berneboek, € 17,95

Zo Zoon, zo Vader
Jersak, Bradley
Zo Zoon, zo Vader' van Bradley Jersak gaat terug naar het hart van het evangelie. Er bestaan veel verkeerde godsbeelden die Bradley Jersak in dit boek radicaal afwijst. Stel je een God voor die in alles overeenkomt met Jezus zoals we die in de Bijbel leren kennen. Wat als zijn liefde nog overvloediger, zijn lijden nog krachtiger en zijn evangelie nog mooier is dan we ons durven voor te stellen? Wat als God op Jezus lijkt? Uitg. Berneboek, € 19,99

Een jihad van liefde
Mohamed El
Bachiri, opgetekend door David van Reybrouck
Mohamed El Bachiri is een Marokkaanse Belg, moslim en Molenbekenaar. Hij is ook de man van Loubna Lafquiri, zijn grote liefde en moeder van zijn kinderen, die op 22 maart 2016 bij de aanslagen in Brussel om het leven kwam.
In Jihad van liefde praat Mohamed over zijn jeugd in Molenbeek, de liefde voor zijn vrouw en zijn leven na de aanslagen. Het is een eerbetoon aan zijn vrouw en een humanistische boodschap van liefde en medemenselijkheid.
Uitg. De Bezige Bij, € 7,99  

De triomf van Thomas van Aquino
Een schilderij van Willem van Konijnenburg
Ernst van Raaij, Kees van Dooren, Lodewijk Winkeler, Tim Graas

De triomf van Thomas van Aquino, het imposante schilderij van Willem van Konijnenburg (1868-1943) in de Zwolse dominicanenkerk, is ooit een ‘thomistisch planetarium’ genoemd. Alles op dit grote doek draait om de dominicaner kerkleraar met de ster op zijn borst. Hij vormt het stralende middelpunt, de universele bron van wijsheid en kennis. De taferelen om hem heen refereren aan zijn theologie en de reikwijdte ervan.
Toen Van Konijnenburg de opdracht in 1923 aanvaardde, was de verwachting dat hij er ongeveer twee jaar voor nodig zou hebben, maar het zouden vele jaren worden: pas in 1938 was het kunstwerk voltooid.

De triomf van Thomas van Aquino heeft een fascinerende ontstaansgeschiedenis die zich afspeelt tegen de achtergrond van katholieke herleving, neothomisme en vernieuwing van de kerkelijke kunst. Op het schilderij, waarvan de thematiek deels buiten de gebaande paden gaat, zijn veel bijzondere details te ontdekken. Dit boek zoomt erop in.
De foto’s in dit boek zijn van de hand van Joop van Putten.
Uitg. Valkhof Pers, ISBN 978 90 5625 474, €18,50

Dieper dan woorden
Het Credo, een geloof dat verbindt
Broeder David Steindl-Rast

‘Diepe innerlijke vrede, een gevoel van verbondenheid, en een stevig anker in het eeuwige Nu van het gegeven moment, zijn enkele van de vruchten die worstelende mensen door de eeuwen heen geplukt hebben wanneer ze het Credo baden en op die manier hun geloof tot uitdrukking brachten,’ – aldus broeder David Steindl-Rast in de inleiding van zijn boek Dieper dan woorden.
Hij schreef dit boek naar aanleiding van een opmerking van de Dalai Lama, die tegen hem had gezegd: ‘Wij hebben zoveel gemeenschappelijk, jij en ik, maar er is één ding dat ons scheidt: het idee van een goddelijke Schepper.’

Het Credo – de apostolische geloofsbelijdenis – gebruikt de taal van de christelijke traditie, maar spreekt met de stem van een spiritualiteit die dieper gaat dan welke traditie ook. Door bij iedere zin van deze oudste christelijke geloofsbelijdenis drie vragen te stellen: ‘Wat betekent dit eigenlijk?’, ‘Hoe weten we dit?’ en ‘Waarom is dit belangrijk?’ brengt broeder David Steindl-Rast deze tekst tot nieuw leven. Hij maakt duidelijk dat deze tekst, die slechts uit iets meer dan honderd woorden bestaat, een universeel geloof verwoordt. Het is een boodschap van vertrouwen, liefde, verbondenheid, compassie en vrede.
Uitg. Valkhof Pers, ISBN 978 90 5625 481 0, €18,50
N.B. Deze titel is leverbaar vanaf juni 2017

Wees kalm temidden van het lawaai ‘
Houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld.’ Deze prachtige tekst komt uit Wees kalm temidden van het lawaai. De tekst van een bijzonder prozagedicht uit 1927 is actueler dan ooit en vormt een bron van inspiratie om rust en vrede te vinden, ondanks de waan van alledag. Het exclusief uitgevoerd koffietafelboek bevat twee prachtige ansichtkaarten en een stijlvolle poster. Wees kalm temidden van het lawaai.
Uitg. Kok, € 19,99

Doorbrekend licht
Van Veertigdagentijd tot Pinksteren.
Karel Eykman, Jacobine Geel, André Troost, Bette Westera

Van Veertigdagentijd tot Pinksteren. Waar vind je verhalen om uit te leggen wat Aswoensdag is, of biddag voor gewas en arbeid. Hoe vind je precies de goede woorden om te gebruiken in de Stille Week, rond het Paasfeest. En welk voorbeeld kun je gebruiken als het om Hemelvaart of Pinksteren gaat. Dit boek biedt een schat aan teksten over deze feestdagen. Uitg. Berneboek, € 24,95

Messiaans Geloven
Roel Pomp
Dit boek gaat het over de vraag, hoe het uit te houden in barre, onzekere tijden. Een vraag zo oud als de mensheid. Roel Pomp vertelt de levens- geschiedenissen van Bijbelse mensen die in hun tijd ook met deze vragen leefden. In de verhalen van Abel tot en met Jezus vonden zij de moed om overeind te blijven, in een vertrouwende hopeloosheid zei Luther.
Zo vertelt Pomp de verhalen opnieuw. Geen proza, geen gedichten, maar iets daar tussen in. Je moet ze eigenlijk aan elkaar voorlezen zegt Kick Bras in zijn voorwoord.
Uitg. Narratio, isbn 9789052639437, € 15,00

St. Dominicus en de orde der predikheren
Richard Finn

Dit boekje is een toegankelijke geschiedschrijving van de Orde, geschreven door de Engelse dominicaan Richard Finn. Het boekje neemt de lezer mee in het verhaal van een vernieuwend idee van een Spaanse priester in 1216, dat al binnen tien jaar een beweging was die in heel Europa actief was. Vanwege het perspectief van de auteur ligt er speciale aandacht bij het Engelse deel van de dominicaanse geschiedenis. Daarom bevat het levendig vormgegeven boekje ook een aanvulling over het verhaal van de zusters en broeders in Nederland, een tekst van Kees Brakkee o.p.
Het boekje is in eigen beheer uitgegeven. Bestellen via het provincialaat van de dominicanen. Prijs: € 4,00 per stuk, plus portokosten.

Dominicus ontmoeten
Paul D. Hellmeier

In dit boek leidt dominicaan Paul Hellmeier ons op een toegankelijke wijze binnen in het leven en werk van Dominicus. Hij was een bescheiden man die weinig aandacht voor zichzelf vroeg. Niettemin schetst Hellmeier, op basis van zorgvuldig historisch onderzoek, het beeld van een gedreven prediker die voortdurend biddend en denkend contact hield met God.
Uitg. Adveniat en Halewijn, ISBN 9789085284130, € 16,50  

 

terug