Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

 

AMNESTY INTERNATIONAL
GROEP 333 (DE PIJP / RIVIERENBUURT / WEST)
 

maart 2017

Stuur kaarten naar UNILEVER

Op en rond Internationale Vrouwendag op 8 maart vragen we Unilever om vrouwen op palmolieplantages te beschermen. De omstandigheden waarin vrouwen werken op de Indonesische palmolieplantages van Wilmar zijn mensonterend. Verreweg de meeste vrouwen die op de door Amnesty onderzochte plantages werken worden gedwongen vele uren te werken onder dreiging van het korten op hun salaris. Ze krijgen minder dan het minimumloon betaald – soms slechts net iets meer dan € 2, - per dag – en hebben geen vast dienstverband, in tegenstelling tot hun mannelijke collega’s. Als dag arbeiders zijn de vrouwen niet verzekerd voor ziektekosten en bouwen ze geen pensioen op. Zelfs als ze jarenlang voor hetzelfde bedrijf werken, krijgen ze geen vast contract.

Bovendien worden er veel chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt. Een zeer giftig bestrijdingsmiddel waar vrouwen mee moeten werken is paraquat dichloride. Het gebruik van paraquat is verboden in de EU. In Indonesië mag dit middel alleen gebruikt worden door mensen die getraind zijn en een certificaat hebben. Amnesty’s onderzoek toont aan dat het middel gebruikt wordt door vrouwen zonder goede beschermende kleding. Daarnaast hebben ze onvoldoende informatie over de chemicaliën en de specifieke gezondheidsrisico’s. Amnesty documenteerde ernstige gezondheidseffecten op het personeel.

Unilever neemt ook palmolie af van palmolieleverancier Wilmar en verwerkt dit in diverse producten, bijvoorbeeld in pindakaas, shampoo en koekjes.

Om de genoemde problemen daadwerkelijk op te pakken sturen we Unilever zoveel mogelijk kaarten zodat de druk wordt opgevoerd om deze problemen daadwerkelijk aan te pakken.

We roepen Unilever op om:

• (in)directe discriminatie van vrouwelijke arbeiders op eigen plantages en op die van hun toeleveranciers
   tegen te gaan en slachtoffers genoegdoening te bieden. Veranderingen in beleid moet openbaar gemaakt
   worden.

• aan te dringen op het aanbieden van permanente contracten aan dagarbeiders. Dit zijn vaak vrouwen die
   langer dan drie jaar als dagarbeider hebben gewerkt. Dit moet met terugwerkende kracht gebeuren.
   Dagarbeiders moeten vallen onder de regelingen voor sociale voorzieningen. Zoals een zorgverzekering en
   een pensioenregeling.

• het gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen uit te faseren. Degenen die er tot die tijd mee moeten
   werken, dienen een vast dienstverband te krijgen (geen stukloon met hoge targets) en een
   gezondheidszorgverzekering.  

terug