Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geÔnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

MEDEDELING OP 9 JULI 2017 - PAROCHIE VAN SINT THOMAS VAN AQUINO
Na de viering van zondag 9 juli werd het volgende aan de aanwezigen meegedeeld:
De bisschop van Haarlem-Amsterdam heeft veranderingen doorgevoerd t.a.v. onze parochie.
Enkele zakelijke punten op een rijtje.

Aan p. A. Niesen o.p. is op meest eervolle wijze ontslag verleend als pastoor per 1-7-17. Hij is daarmee ontheven van zijn verantwoordelijkheid van pastoor. Hij is welkom om in de parochie als priester te blijven assisteren. Hulpbisschop Mgr. Hendriks is per 1-7-17 benoemd als administrator van de parochie ( = eindverantwoordelijke pastoor). Omdat een priester-assistent in de parochie pastoraal werkzaam blijft, wordt de nieuwe administrator niet plechtig geÔnstalleerd. Zijn taken zijn vooral juridisch en bestuurlijk.
lees meer... 

Gesterkt op weg. (Overweging bij Sacramentsdag, zondag 18 juni 2017)
Rond het jaar 150 beschrijft Justinus, de latere martelaar, een samenkomst van christenen:
"Op de achtste dag, de dag van de zon, komen allen bijeen op eenzelfde plaats. Er wordt gelezen uit de gedenkschriften van de apostelen of de geschriften van de profeten voor zover de tijd het toelaat. Wanneer de lektor de lezing beŽindigd heeft, spreekt de voorganger een woord ter vermaning en aansporing om al dat goede in praktijk te brengen. Vervolgens staan wij allen op en spreken onze gebeden uit. Voor onszelf en voor allen die ergens anders zijn. Wij bidden dat wij waardig bevonden worden om de waarheid te leren kennen en er ook naar te leven".    lees meer ...

MIVA Collecte 2017 - Brommers voor Burkina Faso.
Op 26 en 27 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Brommers voor veldwerkers in Burkina Faso. Hiermee kunnen zij de meest kwetsbare mensen in dit arme land bereiken en helpen. Brommers zijn hier van levensbelang.

Hand in hand
Artikel van Ernst Marijnissen o.p. uit het katern Onderweg, bijlage bij de Kloosterkrant zomer 2017, Dominicanenklooster Huissen.
lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie Turkije: Vermeende GŁlen-aanhangers doelwit Turkse overheid. Drie Turkse mannen zijn op verzoek van de Turkse autoriteiten in MaleisiŽ opgepakt en uitgeleverd. Er is een grote kans dat ze worden gemarteld.   lees meer ...

Gedachten bij de komende Vredesweek  (16 t/m 24 september 2017)
We weten dat vrede geen toeval is en geen goede bedoeling, maar een verantwoordelijkheid van elk individu en elke overheid.    lees meer ...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...