Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Muzikale 4/5-mei herdenking en viering  (persbericht)
Korenfestival ‘Zingen van verzet en bevrijding’
Zaterdagmiddag 5 mei presenteert de Raad van Kerken Amsterdam een korenfestival in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui. Zeven koren uit verschillende christelijke stromingen zingen liederen van verzet en bevrijding uit hun eigen repertoire. Het evenement begint om 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) en mondt rond 16.30 uur uit in een korte vesper. De toegang is gratis. Het festival ‘Zingen van verzet en bevrijding’ is onderdeel van het Amsterdamse programma van het 4 en 5-mei comité.   lees meer...

Ter overdenking - Bij herdenking en viering 4 en 5 mei
Wie het meemaakten, móeten eraan blijven denken.
Wie ervan hoorden, wíllen het.
Wie kinderen heeft, zal het ze leren,
te denken aan dat wat steeds kleiner wordt in de tijd.
Die vergeelde foto....
De vrouw die daarop staat of de man die stierf in de gaskamer
of voor het vuurpeloton, of onder een bombardement - of van de honger.
Oorlog is niet één drama van miljoenen,
oorlog is miljoenen malen het drama van één.
Waaraan denk je dan?
Aan die laatste seconden misschien - voor de kogels inslaan,
of aan het moment waarop iemand ontdekt dat het badhuis geen badhuis is?
Aan de angst, aan de pijn, aan de kou? Aan die lange, lange ontbering?
Aan de moed ook van zo velen.
En aan dankbaarheid - niet te meten dankbaarheid tegenover hen die ervoor zorgden dat het ooit een keer ophield....
Uit: Een krankzinnig avontuur: Overdenking ter gelegenheid van de nationale dodenherdenking, Amsterdam, 4 mei 2004, Hans van Mierlo.

Hemelvaartsviering – donderdag 10 mei Beatrixpark 10.00 u.
Op Hemelvaartsdag organiseren de gezamenlijke kerken in Amsterdam-Zuid een ochtendgebed in het Beatrixpark. Zingen in de buitenlucht, samen stil zijn, staren naar de hemel, genieten van muziek en ontmoeting bij de koffie. Iedereen is van harte welkom. En dit jaar voor het eerst: Neem iets mee om op te zitten – voor jezelf of voor een ander!
Donderdag 10 mei 10.00u in het Beatrixpark bij het pierenbadje – ingang Diepenbrockstraat (regenlocatie: Thomaskerk, Prinses Irenestraat)
Toegang: gratis – collecte ter bestrijding van de onkosten
Met voorganger ds. Evert Jan de Wijer en pianist Jurriaan Berger.  

Soepel van geest.
Oecumene vraagt om zachtheid, flexibiliteit, beweeglijkheid. Als wij allemaal de hakken in het zand zetten, komen wij niet dichter bij elkaar. Maar als wij bereid zijn om onbevangen naar elkaar te kijken, met de ogen van een kind, dan kunnen wij naar elkaar toe bewegen. Dan kan er herkenning komen door soms eeuwenoude en vastgeroeste vooroordelen heen. Huub Oosterhuis heeft in het lied 'Wek mijn zachtheid weer...' woorden gegeven aan de bede om zachtheid….    lees meer...

Week Nederlandse Missionaris - Pinksteractie: 12 t/m 20 mei a.s.
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor Nederlandse missionarissen en missionair werkers. Elk jaar voert de WNM campagne voor deze mensen, die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Dit jaar staan pater Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in Indonesië, en Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala centraal in de campagne. Zij zetten zich in voor de ander, net als honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Vanuit hun geloof gaan zij de strijd aan tegen armoede en onrecht. Samen gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt.   lees meer...

Onze Vader van de Armen  (Peru)
In de week Nederlandse Missionaris - lees hier het Onze Vader van de Armen

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie april 2018 - Wit Rusland
Twee mannen wachten op hun executie.
Viachaslau Sukharko en Aliaksandr Zhylnikau kregen op 20 januari 2018 de doodstraf opgelegd. Ze kregen eerder in maart 2017 levenslang voor moord maar de openbaar aanklager ging in hoger beroep. Ze zijn nu in afwachting van hun executie. lees meer ...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...