Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geÔnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

Pinksteroverweging
Uit de Apostolische Exhortatio Evangelii Gaudium paus Franciscus, gericht aan ons allemaal.
Over de verkondiging van het evangelie in de moderne wereld.r> Een kerkelijke vernieuwing die niet kan worden uitgesteld.  Lees meer ....

Geloven in de ander - samen werken aan een andere wereld.
Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris.
Met hart en ziel zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor de ander. Zij zijn solidair met arme en uitgesloten mensen en blijven als anderen gaan. Zij leven samen met hen en staan naast de ander. Dat geeft de ander kracht en moed de eigen levensomstandigheid te veranderen. Doneer via de collecte of een (eenmalige) machtiging aan de Pinksteractie van de WNM; vanuit ķw geloof in de ander.   lees meer ...

Mixt u elementen uit het Christendom en Jodendom? En bent u toevallig ook nog geÔnteresseerd in het Boeddhisme? Dan bent u ťťn van de vele religieuze mixers.
Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving heeft hier de afgelopen vier jaar onderzoek naar gedaan. Een deel van de resultaten van het onderzoeksprogramma naar Multiple Religious Belonging, dat samen met de VU is uitgevoerd, presenteren we op 23 mei van 19.30 tot 21.30u in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Dan lanceren we ook de glossy MiX waarmee we het onderzoek onder de aandacht van een groot publiek willen brengen. U bent van harte welkom op deze avond.
Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, dan kunt u zich aanmelden via de site van De Nieuwe Liefde: https://denieuweliefde.com/programma/mix-en-match-religie-vandaag/ 
Meer informatie over de glossy vindt u op de site van Nieuwwij.nl: http://www.nieuwwij.nl/nieuws/lancering-glossy-over-multireligiositeit/ 
Over het DSTS en het onderzoek kunt u lezen op de website van het DSTS: http://www.dsts.nl   

Zondag voor de Oosterse Kerken
De Zondag voor de Oosterse Kerken brengt elk jaar op de vijfde zondag van Pasen (de vierde zondag nŠ Pasen) het oosterse christendom onder de aandacht binnen de Katholieke Kerk. De Katholieke Vereniging voor Oecumene verzorgt ieder jaar deze aktie.  lees meer ...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
juni 2017 - Schrijfactie Iran - Activiste in hongerstaking
De jonge activiste Atena Daemi zit een celstraf van zeven jaar uit vanwege haar kritiek op de doodstraf.
lees meer ...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...