Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geÔnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Plein van Siena - Begin van het nieuwe werkjaar
Overweging op zondag 17 september 2017 door pater Niesen o.p.
Wij staan aan het begin van een nieuw seizoen. Veel van de toekomst is onbekend. Wel zeker is de bijzondere band van onze geloofsgemeenschap met Plein van Siena. Hier vinden beiden elkaar. Hier beÔnvloeden zij elkaar om inspiratie, om geloof en vertrouwen. En om de vreugde die past bij het gezonden zijn.    lees de gehele overweging...

MISSIO Wereld missiemaand 2017: BURKINO FASO
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm. lees meer...

Stilteplek op Allerzielen
Op donderdag 2 november kan ieder vanaf 14.00 tot 18.00 uur binnenlopen op Rijnstraat 109 om in stilte een lichtje aan te steken tot gedachtenis van eigen overleden dierbaren. Daarvoor is een stilteplek ingericht. Ieder is daar welkom om wat te blijven bidden, gedenken, lezen of zomaar wat stil te zijn.
Om 19.00u. is de gemeenschappelijke gedachtenisviering van Allerzielen.

Mededeling op 9 juli 2017 - Parochie van Sint Thomas van Aquino
Na de viering van zondag 9 juli werd het volgende aan de aanwezigen meegedeeld:
De bisschop van Haarlem-Amsterdam heeft veranderingen doorgevoerd t.a.v. onze parochie.
Enkele zakelijke punten op een rijtje.

Aan p. A. Niesen o.p. is op meest eervolle wijze ontslag verleend als pastoor per 1-7-17. Hij is daarmee ontheven van zijn verantwoordelijkheid van pastoor. Hij is welkom om in de parochie als priester te blijven assisteren. Hulpbisschop Mgr. Hendriks is per 1-7-17 benoemd als administrator van de parochie ( = eindverantwoordelijke pastoor). Omdat een priester-assistent in de parochie pastoraal werkzaam blijft, wordt de nieuwe administrator niet plechtig geÔnstalleerd. Zijn taken zijn vooral juridisch en bestuurlijk.
lees meer... 

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie Saudi-ArabiŽ: Doodstraf na gedwongen bekentenis.
Veertien Sjiitische moslimmannen kregen na een oneerlijk massaproces de doodstraf. Ze kunnen elk moment worden geŽxecuteerd.  lees meer ...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...