Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Door het lijden
De kruisweg draait om een geheim. Het geheim van de kruisweg is het geheim, dat te vinden is op de straten en pleinen van onze wereld, maar daar wordt er meestal overheen gekeken. Het kan gevonden worden in vluchtelingenkampen en op slagvelden, maar ook in onze kantoren en onze huizen. Het is verankerd in ons lijf en in ons hart. Wie het niet zoekt, kan de ervaring opdoen erdoor gevonden te worden. Het blijkt zich te verbergen in de stilte, die wordt nagelaten door verlies en verwonding, verslagenheid en compassie, lijden en dood. Het geheim van de kruisweg is Gods geheim.  lees meer...

Muzikale 4/5-mei herdenking en viering  (persbericht)
Korenfestival ‘Zingen van verzet en bevrijding’
Zaterdagmiddag 5 mei presenteert de Raad van Kerken Amsterdam een korenfestival in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui. Zeven koren uit verschillende christelijke stromingen zingen liederen van verzet en bevrijding uit hun eigen repertoire. Het evenement begint om 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) en mondt rond 16.30 uur uit in een korte vesper. De toegang is gratis. Het festival ‘Zingen van verzet en bevrijding’ is onderdeel van het Amsterdamse programma van het 4 en 5-mei comité.   lees meer...

P.C.I. collecte
De collecte die vlak voor Kerstmis is gehouden ten behoeve van de Parochiële Charitas Instelling heeft € 422,40 opgebracht. Alle gevers hartelijke dank.

Paus Franciscus over de veertigdagen
“Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen” (Mat. 24, 12). Dit is de titel van de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd. De paus waarschuwt voor het uitdoven van “de liefde die het middelpunt is van heel het evangelie” en hoopt dat we in de paasnacht opnieuw beleven dat het licht de duisternis verdrijft. lees meer...

Armoedebestrijding - Households in distress-programma in Mbala, Zambia
Het Vastenactieproject voor 2018 is gesitueerd in Zambia. Het project richt zich op het Households in Distress-programma (HID-programma) van de zusters in de stad Mbala in het noorden van Zambia. Het gaat hierbij meestal om gezinnen waarvan de kostwinner(s) geïnfecteerd zijn met hiv of bijvoorbeeld om grootouders die voor hun kleinkinderen moetenzorgen, omdat de ouders zijn overleden. Via voorlichting en goede gezondheidszorg helpt het programma de verspreiding van hiv te verminderen en om de gezondheid van geïnfecteerde mensen te verbeteren. Daarnaast krijgen mensen hulp in de vorm van trainingen, workshops en kleine startkapitalen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.   lees meer...

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

“Misintenties opgeven”
Dat woord is nog steeds in gebruik als wij de geloofsgemeenschap willen vragen om gebed voor iets belangrijks of voor iemand, die ons ter harte gaat. We willen iemand gedenken. Of steun vragen in een moeilijke situatie. We vragen gebed voor een zieke, of om zegen voor een operatie. Een goede gewoonte is het om dan de gemeenschap in de arm te nemen voor de steun van het gemeenschappelijk gebed.
Tijdens de viering wordt mijn bede dan ook genoemd. En als dank geef ik diezelfde gemeenschap wat steun bij de gewone gang van zaken: een z.g. “stipendium”.
Jammer dat misintenties zo vaak niet meer worden opgegeven. Ze zouden ons gemeenschappelijk gebed meer “bij de tijd” kunnen brengen. Ons persoonlijke gebed invoegen in het bidden van ons samen. En dat zou een wederzijdse verrijking kunnen betekenen.
Bedankt alvast!
p. A. Niesen o.p.  

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie maart 2018 - Colombia
Afro-Colombiaanse leider vermoord.
De Afro-Colombiaanse leider Bernardo Cuero werd in juni vorig jaar in zijn huis doodgeschoten door twee onbekende mannen. De openbaar aanklager startte een onderzoek. Maar er is nog niemand aangeklaagd. lees meer ...

Amnesty International - Actievoeren werkt!
Onze afdeling De Pijp/Rivierenbuurt/West heeft de afgelopen 12 maanden meegedaan aan één of meerdere Spoedacties van Amnesty. We willen graag laten weten dat actievoeren helpt. Alleen in de afgelopen maand werden verschillende successen geboekt.  lees meer...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...