Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geďnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Zondagmiddag concert op 19 november om 15:00 uur - Plein van Siena
Ensemble Ambre Amos
   Programma van feestelijke kamermuziek
Marieke Maes, Lizet Penson, Paul Schuurmann, Minke Verhoeven, blokfluiten  /  Piet Zwart, orgel
Ensemble Ambre Mos wordt begeleid door Raphaela Danksagmüller
Vrije bijdrage - na afloop een glas wijn

Cursus Marcus helemaal
Op de eerste zondag van de Advent begint altijd het nieuwe kerkelijk jaar. In het jaar 2017-2018 is dat het zogenaamde 'B-jaar'. In dat jaar worden de evangelielezingen uit het Marcusevangelie genomen, het kortste en oudste evangelie. Een aantal teksten uit dit evangelie wordt in de liturgie voorgelezen en wordt bepreekt. Maar vele teksten worden ook niet voorgelezen en dus bij veel zondagse kerkgangers onbekend. Om die reden zal er een cursus worden gegeven door de Vredesparochie.  lees meer ...

Liever even stilstaan dan stelligheid.
“Ik geloof wel, maar niet in de kerk.” Dat hoor ik vaak. Ik begrijp goed waar dat vandaan kan komen. Maar ik denk dan ook: als je niet in een kerk gelooft, wat mis je dan veel. Geloven in je eentje lijkt mij zo alleen en onvervuld. Voor je het weet hoor je alleen je eigen stem. Terwijl er midden in je dorp of in je stad plaatsen zijn, waar je je geestelijke weg mag delen. En gek genoeg hoor ik om mij heen van mensen – vaak beslist geen kerkgangers – dat zij het toch verdrietig vinden als een kerkgebouw afgebroken wordt of als de sacraliteit wordt aangetast.    lees meer ...

Mededeling van ons nieuwe kerkbestuur
Jongerencollecte 2017  -  Weekend van 18 en 19 november
I
n het weekend van 18 en 19 november vindt in Nederland de jaarlijkse landelijke Jongerencollecte plaats. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke jongerenprojecten én voor het jongerenwerk in ons bisdom.     lees meer ...

WIST U ...
... dat je óók welkom bent in onze winkel op Rijnstraat 109, als Plein van Siena daar geen programma heeft? Gewoon in de middaguren als onze winkel open is, kun je daar binnenlopen voor een goed gesprek, een kop thee of koffie. Je kunt daar een boek komen lezen of je eigen krant. Je kunt er misschien wat schrijven of studeren, zo je wilt. Of zo maar wat stilte zoeken om op adem te komen. Misschien kom je er wel tot een stil gebed…
Onze winkel is een bijzondere winkel: je hoeft er niet per se iets te kopen. Je kunt er ook binnenlopen als je met een vraag zit, of als je zin hebt om eens met iemand te praten. Onze winkel is een plek van gesprek en ontmoeting. Dus: welkom, tot ziens!
Stilteplek op allerzielen

Op donderdag 2 november kon ieder vanaf 14.00u. tot 18.00u. binnenlopen op Rijnstraat 109 om in stilte een lichtje aan te steken tot gedachtenis van overleden dierbaren. Daarvoor was een stilteplek ingericht. Ieder was daar welkom om wat te blijven bidden, gedenken, lezen of zomaar wat stil te zijn. Verschillende mensen hebben daar gebruik van gemaakt. – Volgend jaar weer!
p. A. Niesen o.p.

Mededeling op 9 juli 2017 - Parochie van Sint Thomas van Aquino
Na de viering van zondag 9 juli werd het volgende aan de aanwezigen meegedeeld:
De bisschop van Haarlem-Amsterdam heeft veranderingen doorgevoerd t.a.v. onze parochie.
Enkele zakelijke punten op een rijtje.
Aan p. A. Niesen o.p. is op meest eervolle wijze ontslag verleend als pastoor per 1-7-17. Hij is daarmee ontheven van zijn verantwoordelijkheid van pastoor. Hij is welkom om in de parochie als priester te blijven assisteren. Hulpbisschop Mgr. Hendriks is per 1-7-17 benoemd als administrator van de parochie ( = eindverantwoordelijke pastoor). Omdat een priester-assistent in de parochie pastoraal werkzaam blijft, wordt de nieuwe administrator niet plechtig geďnstalleerd. Zijn taken zijn vooral juridisch en bestuurlijk.
lees meer... 

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie Indonesië - november 2017: Organisaties voor rechtshulp aangevallen
Een gewelddadige menigte viel op 17 september 2017 de onafhankelijke instituten voor rechtshulp van Indonesië en Jakarta aan, die in hetzelfde gebouw in Jakarta zijn gevestigd .  lees meer ...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...