Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geďnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

Kapittel Nederlandse dominicanen.
Van 14 t/m 22 maart a.s wordt een kapittel gehouden van de Nederlandse Dominicanen. Er wordt beleid gemaakt voor de vier komende jaren. Ook worden provinciaal en andere bestuurders gekozen. Het kapittel wordt gehouden in het klooster te Huissen. Als deelnemer aan dit kapittel zal ik afwezig zijn gedurende genoemde dagen.
pater A. Niesen o.p.

Een vernieuwde SamenKerk!
Pas verschenen is de nieuwe SamenKerk. Niet alleen een nieuwe editie, maar ook in een geheel vernieuwde vormgeving. Ontworpen door het bureau Impulsar in Uitgeest. In dit Vastennummer starten we twee nieuwe series: aandacht voor bloeiende parochies, en portretten van vrijwilligers. Ook zijn er de columns van Marcel Poorthuis, Leo Fijen en Nikolaas Sintobin. Plus vertrouwde elementen als Kerkengek en de rubriek over de parochiebladen. We zijn benieuwd wat de lezers/ parochianen ervan vinden.
Jim Schilder, hoofdredacteur SamenKerk

Waar blijft de kerk? ... Hier is de kerk!
Misschien heeft u dat gevoel ook wel eens … Wat was dit toch een goede viering … Wat was dat weer een leuke ontmoeting … Fijn dat wij daar als gemeenschap weer iets voor hebben kunnen betekenen … Wat heb ik heerlijk gezongen … Of, dat kan ook: Waar doe ik het allemaal voor … Ik sta er maar weer alleen voor … Er gebeurt zoveel goeds en moois in onze parochies. En wanneer we dat eens aan elkaar laten zien, met elkander delen, dan gaan we misschien weer bemoedigd en met nieuwe ideeën naar huis.
De Vereniging voor Pastoraal Werkenden (VPW) organiseert daarvoor op 1 april a.s. een bisdomdag ‘Waar blijft de Kerk? …Hier is de Kerk!’  lees meer...

Vastenaktie 2017 - San Salvador.
In 2017 staat San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, centraal in de Vastenactie-campagne en dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. Misschien hebt u er al wel eens iets over gelezen, maar San Salvador in het algemeen en deze wijken in het bijzonder, gaan gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes.  lees meer...

Het Onzevader - Kleine toelichting
Al enige tijd heeft een liturgische commissie uit Nederland en Vlaanderen gewerkt aan de vertaling van de derde uitgave van het Romeins Missaal van 2002. Omdat het Onzevader in het liturgisch gebed een belangrijke plaats inneemt, komt de vraag op van een gemeenschappelijke versie van het Onzevader. Tot op heden zijn de versies in Vlaanderen en Nederland niet helemaal dezelfde. Al langer leeft het verlangen om dit gebed samen te kunnen bidden met dezelfde woorden. De voorbereiding van het nieuwe Romeins Missaal zal nog enige jaren in beslag nemen. Toch zal de gemeenschappelijke versie van het Onzevader al in gebruik komen vanaf 27 november 2016.   lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
mei 2017 - Schrijfactie Filipijnen: president wil de doodstraf terug.
Het Filipijnse congres buigt zich over een wetsontwerp om de doodstraf weer in te voeren voor een groot aantal misdaden. Wat kun jij doen?   lees meer ...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...